Kabinet: waakhond tegen te veel invloed Brussel

Het Nederlandse kabinet wil nog scherper gaan toetsen of Europa zich niet te veel onderwerpen toe-eigent. Staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken, VVD) heeft dit gisteren in Brussel gezegd na afloop van een overleg met zijn EU-collega's. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt een speciale functionaris aangesteld die gaat bezien of onderwerpen niet beter op nationaal in plaats van in Europees verband kunnen worden geregeld.

De opmerking van Nicolaï is een nieuwe illustratie van de kritischer toon die de Nederlandse regering aanslaat sinds de afwijzing door de bevolking van de Europese Grondwet dit voorjaar in een referendum. Een veel gehoord argument in de discussies over de Grondwet was dat `Brussel' zich te veel met nationale zaken bemoeide.

Volgens Nicolaï is het noodzakelijk dat het in Europa algemeen erkende begrip subsidiariteit, dat zegt dat zaken op het meest effectieve niveau geregeld moeten worden, meer inhoud krijgt. Om deze reden is Nederland ook tegen de instelling van het zogeheten `globaliseringsfonds' dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft voorgesteld. Vanuit dit fonds zouden voorzieningen moeten worden mede bekostigd om werknemers die als gevolg van herstructureringen op straat zijn komen te staan, geschikt te maken voor een andere baan. Volgens Nicolaï is onduidelijk wat Brussel nog aan dit soort bijscholingsprogramma's kan toevoegen.

De eurokritische houding van Nederland bleek gisteren in Brussel ook tijdens de discussies over de Europese begroting. Nederland liet daar opnieuw weten minder te willen betalen aan Europa. De andere landen zijn Nederland op dit punt al enigszins tegemoet gekomen, maar zoals Nicolaï zei ,,nog altijd niet genoeg''.

De regering wil zich uiterlijk in juni een beeld hebben gevormd van de meningen van Nederlandse burgers over Europa. Daartoe gaat zij een internetsite openen waarop burgers zich kunnen uitspreken over Europese besluitvorming. Ook komen er zogenoemde focusgroepen, representatieve discussiepanels. Deze initiatieven komen in de plaats van de eerder aangekondigde Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over Europa, zo blijkt uit een door staatssecretaris Nicolaï naar de Tweede Kamer gestuurde brief.

Het kabinet ziet definitief af van de BMD zelf, waarvoor volgens het kabinet in de Kamer onvoldoende steun bleek te bestaan. De thans verstuurde brief hangt samen met de behandeling, vandaag in de Kamer, van de `Staat van de Unie' – een kabinetsdocument waarin het Europa-beleid wordt geformuleerd. In dit op prinsjesdag verschenen stuk wordt nog hoog opgegeven van de BMD, die door het kabinet werd gezien als de ideale manier om de betrokkenheid van de burgers bij Europa nieuw vorm te geven, nadat de Europese Grondwet in een Nederlands referendum was verworpen.

De website komt in de plaats van de bestaande, ter gelegenheid van de jongste Europese verkiezingen ingerichte `Europa Best Belangrijk'-site, die wordt stopgezet. Ook komen er nieuwe lesprogramma's voor het onderwijs. Ter financiering van deze en andere maatregelen zal het budget van Buitenlandse Zaken voor voorlichting over Europa worden verhoogd tot 2,5 miljoen euro per jaar.