IJzergieterij kan in Nijmegen blijven

De gemeenten Nijmegen en Beuningen, de provincie Gelderland en milieu- en bewonersorganisaties hebben met de Nijmeegsche IJzergieterij een convenant afgesloten waardoor het bedrijf meer milieumaatregelen neemt dan wettelijk noodzakelijk is.

De extra kosten (1,7 miljoen euro) worden gedeeld door de overheid en het bedrijf. De bewoners- en milieuorganisaties maken in ruil hiervoor geen bezwaar tegen een nieuwe milieuvergunning voor het bedrijf.

De Nijmeegsche IJzergieterij is een van de bedrijven die al jaren overlast veroorzaken voor inwoners van Nijmegen-West en Beuningen. De bewoners klagen vooral over stankoverlast. De ijzergieterij stoot daarnaast relatief veel fijn stof uit. Om de uitstoot van stank en fijn stof aanzienlijk te reduceren wordt de afzuiging in de bedrijfshal verbeterd, de schoorsteen verhoogd en een extra stoffilter geplaatst. Dit vergt, bovenop andere wettelijk vereiste maatregelen, een investering van ongeveer 1,7 miljoen euro. Het bedrijf kan dit alleen niet betalen. Afgesproken is dat de gemeenten Nijmegen en Beuningen maximaal 200.000 euro en de provincie maximaal 740.000 euro bijdragen.

De Europese Commissie moet nog bepalen of de financiële injectie van de overheid geen bedrijfssteun is. Volgens provincie en gemeenten gaat het om investeringen die milieumaatregelen mogelijk maken. De verwachting is dat begin volgend jaar de toestemming wordt verleend, waarna de technische maatregelen kunnen worden genomen.

Milieuorganisaties, bewonersgroepen en omliggende bedrijven hebben in het verleden verscheidene juridische procedures tegen de Nijmeegsche IJzergieterij aangespannen. De verwachting was dat dit rond de nieuwe milieuvergunning weer opnieuw zou gebeuren, als de milieumaatregelen zich hadden beperkt tot de wettelijke normen.

,,Door een cumulatie van stank zijn de wettelijke normen voor de afzonderlijke bedrijven in Nijmegen-West onvoldoende. Het collectief van bewoners- en milieuorganisaties zou zeker bezwaar hebben gemaakt'', zegt M. Visschers van de Gelderse Milieufederatie.

Directeur J. Toonsen van de Nijmeegsche IJzergieterij is blij dat er na jaren een voor alle partijen aanvaardbare oplossing is bereikt. Maar hij waarschuwt voor ,,teveel euforie''. Er zal volgens hem altijd sprake blijven van enige overlast voor de omgeving.

Ook moeten de exploitatielasten, die stijgen door de extra investering, ,,binnen acceptabele grenzen'' blijven. Het bedrijf, waar tachtig mensen werken, moet concurreren met bedrijven uit lagelonenlanden die veel minder milieukosten maken.