Godsdienst verzin je niet, godsdienst doe je na

Steeds als er wordt geschreven over een gewenste ontwikkeling tot een liberale islam wordt iets belangrijks over het hoofd gezien; godsdienst verzin je niet, godsdienst doe je na. Het meest natuurlijk is de identiteit van de ouders over te nemen. Voor veel jonge moslims is navolging om diverse redenen geen optie. De tweede natuurlijke weg is die van leeftijdgenoten die een voorbeeldfunctie hebben. De voorbeeldfiguren zijn jong en overtuigd van hun gelijk. Ze meten zich de status aan van supermoslims van onbesproken vroomheid.

Interessant is de vraag of dit terecht is. Hoogstwaarschijnlijk zal blijken dat deze mensen voornamelijk uiterlijk goede moslims zijn. Wel zijn er voorbeelden van het tegendeel. De in Nederland opererende radicale moslims hebben praktisch zonder uitzondering een uitkering, dus voldoen niet aan hun koranische plichten van in hun onderhoud te voorzien en het geven van liefdadigheid. Daarnaast komt hun zogenoemde kennis uit zoekmachines en heeft dit niets te maken met de wetenschappelijke commentaren van islamgeleerden door de eeuwen heen. Pas als duidelijk kan worden gemaakt dat extremisten niet de halve heiligen zijn die ze voordoen te zijn komen er een derde mogelijkheid om de islam te leren kennen. Het opdoen van kennis door studie van de koran en hadith. Dan wordt geleerd dat overal in de wereld de islam kan worden beleden, als er aan de vijf zuilen (geloofsbelijdenis, bidden, vasten, liefdadigheid, bedevaart) kan worden voldaan.

Trouw aan de islam en trouw aan de Grondwet!