Geen kopieerheffing

Een digitaal muziek-opname-apparaat wordt vrijwel nooit aangewend voor het registreren van eigen muzikale composities. Tieners en volwassenen gebruiken de apparaatjes massaal om muziek van internet te kopiëren, vaak zonder dat daar auteursrechten voor zijn betaald. Nu is het maken van een kopie om thuis af te spelen wettelijk toegestaan. Om de rechthebbenden te compenseren, verdeelt de Stichting Thuiskopie namens de auteurs de opbrengst van een algemene heffing op schijven of bandjes voor opname.

Gisteren moest in de Stichting Overleg Nationale Thuiskopievergoeding worden onderhandeld over een heffing op MP3-apparaten en dvd-recorders met harde schijf, maar belangrijke vertegenwoordigers van de elektronicaproducenten waren weggebleven zodat er weinig te bespreken viel. Het zou voor het eerst zijn dat niet alleen op schijven of bandjes maar ook op complete elektronische apparaten auteursrecht wordt geheven en daartoe moeten de statuten van het overlegorgaan worden gewijzigd. Dat is onwenselijk.

Het is van groot belang dat auteurs, musici en componisten een passende vergoeding krijgen voor het gebruik van hun prestaties. Door illegaal kopiëren zijn de inkomsten van Nederlandse musici aanzienlijk gedaald. Toch gaat het te ver om de verdeling van die vergoedingen te delegeren aan een enkele Nederlandse stichting. De verdeelsleutel van de heffingsgelden onder auteurs is ondoorzichtig, willekeurig en oneerlijk. Vijftien procent van de opbrengst gaat naar subsidies voor projecten van sociale en culturele aard. Ook mensen die de opnameschijven gebruiken voor eigen foto's, video's of reeds betaalde downloads van internet krijgen auteursrechtheffingen.

Het intieme polderoverleg over kopieerheffingen is een poging om belangrijke internationale ontwikkelingen buiten te sluiten. Elk Europees land heeft een andere kopieerregeling en de Europese consument kan gebruikmaken van de prijsverschillen door naar het goedkoopste land te gaan. Elke inbreuk op dit recht van de consument belemmert het vrije handelsverkeer in Europa waar de auteursrechtenkwestie thuis hoort.

Het kopiëren van door auteursrecht beschermd materiaal wordt moeilijker gemaakt. Er bestaat al software die het kopiëren van informatie blokkeert. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft afgelopen zomer een producent van kopieersoftware (Grokster.com) medeverantwoordelijk gemaakt voor het illegale kopiëren van internet. Dat betekent dat dergelijke bedrijven het moeilijker krijgen.

De belangrijkste stap hebben de aanbieders zelf gezet door het betaald downloaden van muziek en films mogelijk te maken. Eindelijk. Tieners klagen terecht over de hoge prijzen van dvd's en cd's, maar 1 euro voor een internet-hit moeten ze kunnen betalen. Via internet ontstaan ook mogelijkheden voor auteurs om zelf of in klein verband goedkoop via internet hun kunstwerken te verspreiden zonder dat ze van grote distributiebedrijven afhankelijk zijn. Creatieve talenten verdienen een groter aandeel van de opbrengst dan ze nu krijgen. Daar is het bij auteursrechten om te doen. Het overleg over kopieerheffingen staat vernieuwing, creativiteit en een open Europese markt in de weg en moet zo snel mogelijk worden opgeheven.