EU: eenzijdige oplossing voor Kosovo taboe

Het overleg over de status van Kosovo mag niet leiden tot een ,,eenzijdige oplossing''. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie gisteren laten weten na overleg met VN-gezant Martti Ahtisaari over het overleg over de staatkundige toekomst van Kosovo.

Volgens de ministers is ,,een eenzijdige oplossing'' of ,,een oplossing die het resultaat is van het gebruik van geweld'' voor de EU onaanvaardbaar, net als ,,elke wijziging van het territorium van Kosovo''. Het resultaat van het statusoverleg mag ook niet strijdig zijn met het handvest van de VN. In Servië worden deze uitlatingen gezien als een teken van steun voor de opvatting, dat de onafhankelijkheid van Kosovo Servië niet tegen zijn zin kan worden opgelegd. Servië gaat het statusoverleg in met de opvatting dat Kosovo volkenrechtelijk deel uitmaakt van Servië en hooguit autonomie mag krijgen – niet de onafhankelijkheid die de Albanezen eisen.

De EU-ministers sloten gisteren ook een terugkeer naar de situatie voor 1999 uit. Toen stond Kosovo onder Servisch gezag, zonder enige vorm van autonomie. Die situatie veranderde in 1999 na de Kosovo-oorlog. Het Servische gezag verdween om plaats te maken voor een VN-bestuur.

De EU-ministers voegden gisteren de Oostenrijkse diplomaat Stefan Lehne toe te voegen aan het onderhandelingsteam van Ahtisaari. Lehne, de rechterhand van de voor buitenlandse zaken en veiligheid verantwoordelijke Javier Solana, vertegenwoordigt de EU in het team van Ahtisaari.

De Sloveense minister van Buitenlandse Zaken Dimitrij Rupel, die dit jaar ook voorzitter is van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), zei gisteren dat ,,er geen permanente oplossing voor Kosovo kan zijn zonder de medewerking en de instemming van Servië''. De opmerking wordt gezien als een poging, de relaties tussen Slovenië en Servië te verbeteren. De Sloveense president, Janez Drnovšek, haalde zich onlangs het ongenoegen van Belgrado op de hals door te pleiten voor onafhankelijkheid voor Kosovo. Daarop annuleerde de Servische regering een bezoek van Drnovšek aan Belgrado.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, pleitte gisteren in Belgrado ook tegen een opgelegde oplossing. Hij sloot ook een verdeling van Kosovo uit. Sommige Servische ministers hebben zo'n verdeling geopperd. Door de Servische minderheid bewoonde delen van Kosovo zouden bij Servië moeten worden gevoegd.