Akkoord over Duits deel Betuwelijn

Minister Peijs (Verkeer, CDA) heeft een akkoord gesloten met haar collega Wittke van de Duitse deelstaat Noordrijnland-Westfalen over de aansluiting op de Betuwelijn. De goederenspoorlijn wordt over ruim een jaar in gebruik genomen.

Lange tijd is onzeker geweest of bijtijds een goede verbinding gereed zou zijn vanaf Emmerich naar het Ruhrgebied. Die onzekerheid lijkt nu voorbij, zij het dat de goederentreinen de eerste twee jaar nog geen eigen spoor ter beschikking zullen hebben. De onderhandelingen tussen Peijs en de Duitse overheden hebben er toe geleid dat nu geld beschikbaar komt voor de planning van een extra spoor als aansluiting op de Betuwelijn.

De regering van Noordrijnland-Westfalen heeft 1,8 miljoen euro toegezegd voor de voorbereidingen voor de aanleg van een derde spoorlijn tussen Emmerich en Oberhausen, over een afstand van 80 tot 90 kilometer. Door die toezegging zijn de bijdragen van 5 miljoen euro Europese subsidie en 3,2 miljoen euro van de Duitse spoorwegen veiliggesteld. Daarmee kan volgens minister Wittke de eerste fase van de werkzaamheden beginnen. Het gaat om inplannen van geluidswerende maatregelen zoals schermen, en milieu-onderzoeken. De feitelijke aanleg zou dan in 2009 beginnen.

Peijs voert nu onderhandelingen met vier bedrijven over de exploitatie van de lijn voor de eerste jaren tot 2011. Het betreft een samenwerkingsverband van ProRail, het Havenbedrijf Rotterdam, het Havenbedrijf Amsterdam en TowRail. Belangrijk onderwerp in deze besprekingen is de vraag hoeveel het Rijk zal bijdragen in het beheer van de lijn. De vier bedrijven vragen 35 miljoen euro.