Absoluut overheidsgezag is gevaarlijk fenomeen

Spinoza-aanbidder Wim Klever schrijft met een aandoenlijke, maar daarom niet minder gevaarlijke naïviteit, dat ,,het overheidsgezag [...] onverdeeld, autonoom en absoluut'' is. Deze post-reformatorische constructie is direct verantwoordelijk voor de totalitaire uitwassen van de vorige eeuw.

Nadat de reformatie, vooral om commerciële redenen, de kerkelijke suprematie van Rome had verworpen, bleven alleen de koninklijke en statelijke suprematie over als rechtvaardiging voor het reëel bestaande protestantisme.

Geheel in de lijn van Spinoza beweerde Hegel, dat de staat `der Gang Gottes in der Welt' is. Uit deze idolatrie kwam na diverse revoluties de huidige aanbidding van de volkswil voort waaraan Europa zienderogen ten gronde gaat. Verlicht, dat wel.