75.000 huishoudens met laag inkomen krijgen kindertoeslag

Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) om in 2008 een kindertoeslag te verstrekken aan alleenstaande ouders die werken op het wettelijk minimumloon. Dit bleek gisteren tijdens Kameroverleg over het Belastingplan 2006.

Kamerlid Crone (PvdA) wil ook gepensioneerden met een laag inkomen voor een toeslag in aanmerking laten komen. Hiervoor kreeg hij onvoldoende steun. Ook Crone's wens om al in 2006 de toeslagen te verstrekken, lijkt geen kans te maken. De belastingdienst is op zo'n korte termijn niet in staat de hiervoor noodzakelijke IT-aanpassingen door te voeren, aldus Wijn. Kamerlid Bakker (D66) die eerder Crone had gesteund, neemt hiermee genoegen.

Volgens Wijn zijn de ouderen vorig jaar al voldoende tegemoet gekomen door de goedkeuring van een verhoging van de AOW. Hij erkende dat dit een dure algemene oplossing was voor een specifiek armoedeprobleem. De kindertoeslag is een uitvloeisel van de korting op de belastingen die huishoudens met kinderen volgend jaar krijgen. Huishoudens op het wettelijk minimumloon betalen geen inkomstenbelasting en zouden daarom deze kinderkorting mislopen. Het gaat om 90 euro voor omstreeks 75.000 huishoudens, 6 procent van de 1,2 miljoen huishoudens die volgend jaar wel profiteren van de kinderkorting.

Het parlement praat volgende week verder over het Belastingplan 2006. Belangrijke elementen daarin zijn onder meer een hogere algemene heffingskorting voor alle belastingplichtigen en hogere kinderkorting, het schrappen van de jaarlijkse verhoging van de brandstofaccijns, een versnelde verlaging van de winstbelasting en een hogere belastingvrije onkostenvergoeding voor vrijwilligers.