Weisglas is het oneens met Balkenende over `cultuurverandering' in Den Haag

Premier Balkenende (CDA) vindt dat de Tweede Kamer niet door moet gaan ,,op de weg van de waan van de dag en de spoeddebatten''. Dat leidt volgens de premier ,,niet tot herstel van het gezag van de politiek en het vertrouwen in de politici''.

Dat zei Balkenende afgelopen zaterdag op het partijcongres van het CDA in Utrecht. Volgens de premier moet er een ,,cultuurverandering komen'' in Den Haag. ,,Ontspannen omgaan met verschillen van mening tussen politieke partijen - ook binnen een coalitie - valt of staat met het al dan niet opblazen ervan. Hijgerigheid en hypes verstikken een levende democratie'', zei hij.

In een reactie op het voorstel van Balkenende laat Kamervoorzitter Weisglas (VVD) weten dat de premier zich niet met de werkwijze van de Tweede Kamer moet bemoeien. ,,Ministers en staatssecretarissen moeten zonder morren naar de Kamer komen als hen dat wordt gevraagd'', aldus Weisglas in zijn weekboek op de website van de Tweede Kamer. Daarin schrijft hij verder dat de Kamer ,,mans genoeg is om zo nodig zelf kritiek op haar eigen werkwijze te geven''. Ter adstructie hekelt Weisglas daarna de gang van zaken bij enkele debatten van vorige week. ,,Ik heb mij erover verbaasd dat een aantal Kamerleden over twee verschillende onderwerpen zegt dat hun fractie tegen een wetsvoorstel zal stemmen, terwijl de regering dat wetsvoorstel nog niet eens heeft ingediend.'' Het gaat over voorgenomen wetgeving over de luchtkwaliteit en over het goedpraten van terrorisme. Weisglas: ,,Ik vind dat de regering de kans moet krijgen ieder door haar gewenst wetsvoorstel in te dienen en dat fracties pas na afloop van het parlementaire debat daarover hun definitieve mening moeten opmaken.''