Voorstel KNVB tot samenvoegen van jeugdopleidingen

De KNVB wil de clubs in het betaalde voetbal de mogelijkheid bieden de jeugdopleidingen samen te voegen. Aanleiding hiervoor is een onderzoek waaruit is gebleken dat de opleiding te weinig rendement oplevert. Op 12 december zal er door de bondsvergadering over dit voorstel worden gestemd. ,,Er wordt eerst over gestemd op regionaal niveau en dan komt het uiteindelijk aan de orde in de bondsvergadering'', zegt een woordvoerder van de KNVB. ,,De clubs besteden veel geld aan de opleiding. Het is dan jammer dat dit maar mondjesmaat iets oplevert.'' Uit onderzoek over vijf seizoenen van 1999 tot 2004 kwam naar voren dat een gering aantal talenten doorstroomt. De verwachting is dat dit beter gaat als de clubs opleidingen vanaf de D-pupillen kunnen samenvoegen. Bij FC Twente, Heracles, Vitesse en AGOVV draaien al enige tijd proefprojecten.