Veel schoolverlaters

In 2004 hebben 251.000 jongeren tussen 15 en 24 jaar de school verlaten zonder diploma op minimaal mbo-niveau. Dat is veertig procent van alle jongeren die geen onderwijs meer volgen. Onder de drop-outs bedraagt de werkloosheid 17 procent. Van de jongeren die wel een goed diploma hebben, zit tien procent zonder baan. In 2004 had 84 procent van jongeren met een startkwalificatie – een diploma op mbo 2 of havo-niveau – betaald werk. Onder degenen zonder startkwalificatie was dat slechts 67 procent.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd. Vorige week meldde het ministerie van Onderwijs nog dat er in 2004 108.000 voortijdige schoolverlaters waren. Het grote verschil tussen de cijfers schrijft het CBS toe aan een andere manier van meten. Het CBS baseert zich op een steekproef onder de bevolking, het ministerie gaat af op cijfers van de instellingen.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat jongeren veel succesvoller zijn op de arbeidsmarkt wanneer ze over een startkwalificatie beschikken. Jongeren zonder startkwalificatie waren vaker niet actief op de arbeidsmarkt. Van hen behoorde in 2004 19 procent niet tot de beroepsbevolking, tegen ruim zeven procent van de jongeren met startkwalificatie. Bijna tweederde van de jongeren zonder startkwalificatie heeft nooit een opleiding gevolgd waarmee ze die konden behalen. Voor eenderde geldt dat ze hun opleiding niet hebben afgemaakt.