Toeslag voor ouders met laag inkomen

Het kabinet wil een `kindertoeslag' invoeren voor ouders die door hun lage inkomen geen fiscale tegemoetkomingen kunnen krijgen.

Alleenstaande ouders die werken voor het minimumloon – dat zijn in hoofdzaak vrouwen – kunnen vanaf 2008 aanspraak maken op een kindertoeslag. Dat heeft staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) gisteravond in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Vanmiddag zou de Kamer met de staatssecretaris spreken over het Belastingplan 2006. De toekenning in het plan van zogenoemde belastingkortingen aan mensen met zo'n laag inkomen dat ze geen belasting betalen, is een heftig omstreden politieke kwestie. Tussen de regeringsfracties CDA en VVD bestaan hierover meningsverschillen, evenals tussen alle oppositiepartijen plus D66 enerzijds en het kabinet anderzijds.

Wijn komt met zijn voorstel gedeeltelijk tegemoet aan de wens van een meerderheid van de Kamer om `belastingkortingen' te verstrekken aan mensen die geen belasting betalen. Door steun van D66 kreeg een motie van Kamerlid Crone (PvdA) vorige maand een meerderheid. Het gaat om ongeveer 477.000 gepensioneerden met een laag inkomen en 70.000 alleenstaande ouders die werken voor het minimumloon. Crone wil dat deze groepen volgend jaar recht hebben op dezelfde belastingkortingen waarvan andere inkomensgroepen, inclusief bijstandsgerechtigden, wel profiteren.

Het kabinet heeft zich bij monde van Wijn en minister Zalm (Financiën, VVD) steeds verzet tegen de zogenoemde `verzilvering' van belastingkortingen voor deze specifieke groepen gepensioneerden en alleenstaande ouders. Beide bewindslieden namen tot nu toe het standpunt in dat wie geen belasting betaalt ook geen belastingkorting kan krijgen. Volgens Wijn is de belastingdienst bovendien niet in staat om volgend jaar deze kortingen uit te keren omdat de dienst alle beschikbare menskracht en informatietechnologie moet inzetten om de uitbetaling van de zorgtoeslag bij de introductie van het nieuwe zorgstelsel in goede banen te leiden.

Binnen het CDA heerste ongemak over de afwijzing van de belastingkortingen aan kwetsbare arme groepen. Afgelopen week hebben de bewindslieden van CDA en VVD in het kabinet overeenstemming bereikt over een compromis. Zij komen daarin enigszins tegemoet aan de wens van de Kamer, maar laten de de principiële afwijzing van kortingen aan mensen die geen belasting betalen, niet los. De brief die staatssecretaris Wijn gisteravond aan de Kamer stuurde rept niet over een tegemoetkoming aan de groep bejaarden met een laag inkomen. Wijn stelt wel voor om alleenstaande ouders op het wettelijk minimumloon te steunen met een kindertoeslag. Die toeslag kan verwerkt worden in de tegemoetkoming voor onderwijs- en studiekosten. De regeling zal in 2008 ingaan, in een volgende kabinetsperiode.

De politieke tegenstellingen zijn hiermee allesbehalve verdwenen. Het CDA laat bij monde van een woordvoerder weten ,,goed te kunnen leven'' met de gekozen oplossing. ,,Het is een nieuw instrument in gezinnen met lage inkomens, dat past in de systematiek van de zorg- en woontoeslag,'' aldus de woordvoerder.

Kamerlid Dezentjé Hamming (VVD) zegt evenwel ,,principieel tegenstander'' te zijn van belastingkortingen voor mensen die geen belasting betalen. ,,Als dat gebeurt, weet ik nog wel een paar groepen, zoals ondernemers die verlies maken en daardoor geen gebruik kunnen maken van aftrekposten,'' zegt Dezentjé. Bovendien vindt ze dat veel regelingen gericht worden op gezinnen, een CDA-wens, terwijl zij ook andere leefvormen fiscaal wil ontzien.

Volgens Kamerlid Crone (PvdA), de initiatiefnemer voor de belastingteruggave aan de groep minima, is sprake van een principiële doorbraak nu het kabinet kiest voor een kinderkorting voor de working poor. Maar hij vindt het voorstel van Wijn niet ver genoeg gaan. Ook de arme gepensioneerden moeten profiteren en bovendien moet de regeling niet pas in 2008, maar al volgend jaar ingaan, aldus Crone.