Kosovo-overleg formeel begonnen

Het overleg over de toekomstige status van Kosovo is vandaag formeel begonnen met een bezoek van VN-gezant Martti Ahtisaari aan Brussel, waar hij de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie ontmoet. Vanochtend werd verwacht dat de EU-ministers hem een assistent toewijzen, in de persoon van de diplomaat Stefan Lehne. In het onderhandelingsteam van Ahtisaari zal Lehne de EU vertegenwoordigen.

Het Kosovo-overleg krijgt voorlopig de vorm van een `shuttle' van Ahtisaari, die in Belgrado, Priština, in Brussel bij de Europese Unie en in New York bij de Verenigde Naties de standpunten gaat peilen. Hoe lang deze fase duurt, is nog niet bekend. Algemeen wordt verwacht dat de besprekingen over de toekomst van Kosovo midden volgend jaar worden afgesloten met een resolutie van de Veiligheidsraad.

Overeenstemming over de toekomst van Kosovo valt niet te verwachten. De Serviërs houden strikt vast aan het standpunt dat Kosovo volkenrechtelijk deel uitmaakt van Servië, en dat Kosovo binnen Servië maximale autonomie moet krijgen, maar zich niet los mag maken. Ze zijn een diplomatiek offensief begonnen om landen als China – lid van de Veiligheidsraad – en Rusland – lid van de Veiligheidsraad en van de Contactgroep – over te halen dat standpunt te delen. De Kosovaren eisen volledige onafhankelijkheid.

De Serviërs werken nog steeds aan de samenstelling van een onderhandelingsdelegatie. Volgens Servische media zijn ze het er onderling over eens dat die delegatie wordt geleid door twee voorzitters, president Boris Tadić en premier Vojislav Koštunica, die zullen worden bijgestaan door vier assistenten en de Servische Kosovo-gezante Sanda Rašković Ivić. Maar daarnaast worden alle partijen in het parlement uitgenodigd elk nog één vertegenwoordiger in de Servische onderhandelingsdelegatie te benoemen. Tot nu toe is onduidelijk of ook de Kosovo-Serviërs een vertegenwoordiger in die delegatie krijgen.

Verder wil de Servische regering in het parlement nog een resolutie indienen waarin ze een mandaat voor het overleg krijgt. Pas als het parlement dat mandaat heeft gegeven, wordt de definitieve samenstelling van de delegatie bekendgemaakt.