Bot: Antillen gaan niet naar Venezuela

Nederland heeft de Verenigde Staten onlangs verzekerd, dat bij onderhandelingen over de toekomstige status van de Nederlandse Antillen en Aruba, er geen sprake kan zijn van inwilliging van Venezolaanse gebiedsaanspraken op deze eilanden.

Minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Condoleezza Rice vorige maand in Washington verzekerd dat de souvereiniteit en plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden niet ter discussie staan.

Zoals bekend maakt de VS zich zorgen over de toenemende mate waarin de linksgerichte Venezolaanse president Hugo Chávez zich als een tegenstrever van de Amerikaanse invloed in de regio opwerpt. Venezuela maakt traditioneel gebiedsaanspraken op het eiland Curacao.

Hoewel aan dit onderdeel van gesprekken tussen Bot en Rice vorige maand geen ruchtbaarheid is gegeven, is de Nederlandse opzet alom duidelijk te maken dat bij de toekomstige onderhandelingen tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba niet kunnen leiden tot een verandering in de internationale status van deze eilanden, aldus diplomatieke bronnen in Den Haag. Minister Bot streeft ernaar om nog dit jaar Venezuela te bezoeken, mede om Chávez deze boodschap over te brengen.

Afgelopen juni ontbood Bot de Venezolaanse ambassadeur om het ongenoegen van de Nederlandse regering uit te spreken over uitlatingen van de Venezolaanse consul op Curaçao. Die had kritiek geleverd op de aanwezigheid van een Amerikaans marineschip in de haven van Willemstad.

Minister Pechtold (Koninkrijksrelaties, D66) sprak eerder deze maand in debat met de Kamer zijn zorg uit over de oplopende spanningen tussen Venezuela en de VS. Volgens Pechtold zijn er geen zorgen dat de VS Curaçao zullen gebruiken als springplank voor een invasie in Venezuela.

Afgelopen mei verkeerde de Antilliaanse regering nog in crisis na uitspraken van vice-premier Cova over ,,het intelligente kolonialisme'' van Nederland. Premier Ys en de overige coalitiegenoten zegden het vertrouwen in Cova op, nadat deze tijdens een bezoek aan Venezuela zijn waardering uitsprak voor het bewind van president Hugo Chávez.