Amerika-top loopt uit op mislukking

Regeringsleiders van 34 landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika zijn het op een tweedaagse Amerikatop in de Argentijnse stad Mar del Plata niet eens geworden over hoe regionale economische integratie het beste kan worden gerealiseerd.

Na vele uren verlenging en het vertrek van vrijwel alle presidenten kwamen de deelnemers pas zaterdagavond overeen een verklaring op te stellen waarin de standpunten van de twee kampen worden weergegeven. De Verenigde Staten, gesteund door 28 andere landen zoals Canada, Mexico en Chili, willen dat de onderhandelingen over een volledige Amerikaanse vrijhandelszone (Alca) zo snel mogelijk worden hervat.

Daar tegenover staat een Zuid-Amerikaans blok van Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay (de Mercosur landen) en Venezuela. De leiders van deze landen zijn bang dat alleen de grote – Amerikaanse – multinationals zullen profiteren van dergelijke vrijhandel. Ze willen pas praten over Alca als bij besprekingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) later dit jaar overeenstemming wordt bereikt over het afschaffen van landbouwsubsidies.

De top werd gedomineerd door de gespannen politieke verhoudingen tussen een aantal regeringsleiders. Bush (VS) en Chávez (Venezuela) weigerden elkaar een hand te geven. De president van Mexico, Vicente Fox, wierp zich op als de belangrijkste pleitbezorger van Alca. Hij verweet zijn Argentijnse collega en gastheer, Nestor Kirchner, een gebrek aan leiderschap en ergerde zich aan het gedrag van de Venezolaanse president Hugo Chávez die samen met een voetballer (Diego Maradona) een demonstratieve bijeenkomst aanvoerde. Linkse demonstranten hebben op de eerste dag van de top grote vernielingen aangericht in Mar del Plata.

Na de top verklaarden diplomaten uit beide kampen overigens redelijk tevreden te zijn.

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is volgens zijn collega Bush niet alleen een regionaal maar ook een groot wereldleider. Bush zei dat gisteren na een barbecue met Lula in Brasilia. Beide leiders zeiden er alle vertrouwen in te hebben dat ze het eens kunnen worden over economische eenwording op het continent. Bush zei bereid te zijn landbouwsubsidies in eigen land ter discussie te stellen als de Europese Unie dat ook doet.