Windmolens 2

Doorgaans ben ik blij met de aandacht die het NRC schenkt aan windenergie (zie `Niets zo veranderlijk als de wind', wetenschapspagina 20 oktober). Die aandacht is niet zo overdreven negatief als in andere kranten. Maar toch ook het NRC maakt nog vaak de fout om windenergie als probleem te zien. Windenergie is een oplossing, namelijk voor milieuvervuiling door de opwekking van elektriciteit in conventionele- en kerncentrales. Wel een oplossing met, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, `uitdagingen'. Laten we niet het kind met het badwater weggooien door die uitdagingen als onoverkomenlijke problemen te gaan zien en windenergie af te wijzen als onrealistisch. In het buitenland is al lang aangetoond dat windenergie realistisch is. Want verzwaring van het landelijk net is ook gebruikelijk als er ergens een centrale gebouwd wordt. Ook met conventionele centrales en kerncentrales heb je backup-vermogen nodig.