Wat is de bijdrage voor zelfstandige met baan?

Bij de bespreking van de inkomensafhankelijke bijdrage wordt van simpele situaties uitgegaan. Maar hoe zit het met deeltijdwerkers? Welke werkgever betaalt wat en hoeveel?

(C. van Driel, Amsterdam)

In de discussie over de premies voor de verplichte basisverzekering in het nieuwe zorgstelsel concentreert de aandacht zich op de prijs van het basispakket. Maar naast de basispremie betaalt iedereen ook een inkomensafhankelijke bijdrage, over het brutoloon tot 30.000 euro. Met deze bijdrage wordt de helft van de zorgkosten betaald. Voor werknemers is de inkomensafhankelijke heffing 6,5 procent, die volledig wordt vergoed door de werkgever, maar die vergoeding is voor de werknemer wel weer fiscaal belast. Wie geen werkgever heeft, betaalt 4,4 procent.

Het zijn juist de mensen met bijzondere omstandigheden die met vragen zitten en daarop antwoord zoeken, bijvoorbeeld bij de vakcentrale FNV. ,,Het raakt gemakkelijk een à twee miljoen mensen'', zegt FNV-zorgdeskundige Henk van der Velden. Neem de situatie van iemand met een deeltijdbaan, en bijbehorende werkgever, en met freelance-inkomsten. De hoofdregel, legt Van der Velden uit, is dat het brutoloon als werknemer voorgaat. Dat wordt belast tegen het 6,5 procentstarief. Over het restant aan inkomsten tot een totaal van 30.000 euro wordt 4,4 procent geheven.

Een `pure' freelancer heeft echter geen werkgever, maar wel opdrachtgevers. Hij wordt geacht de fiscale zorgheffing in zijn prijsafspraken met opdrachtgevers te verwerken. Om de freelancer en andere zelfstandigen tegemoet te komen bestaat de zelfstandigenaftrek.

Nog wat ingewikkelder is de combinatie van deeltijdwerk, freelance-inkomsten en uitkeringen, zoals sommige pensioen- en VUT-uitkeringen. Zo gelden VUT- en pensioenuitkeringen als betalingen waarbij geen werkgever aanwezig is.

Het gehanteerde tarief is 4,4 procent. Het is aan de uitkeringsinstantie om te bepalen of hij dat op zijn beurt vergoedt, zoals een werkgever dat voor werknemers doet.

De redactie beantwoordt vragen van lezers over het nieuwe zorgstelsel. Vragen per e-mail naar zorgstelsel@nrc.nl.