Wall Street is uit, Azië is in

De vraag waar het beste te beleggen houdt grote en kleine investeerders wereldwijd bezig. Het beste advies: loop niet achter de meute aan.

In welke richting bewegen de financiële markten? Welke indices zijn de stijgers van morgen en welke beursfondsen moeten snel in de verkoop? Het immer voortdurende spel der beleggers kent vele vragen en weinig antwoorden. Tenminste, weinig antwoorden waarvan de juistheid vaststaat. Op de beurs is het correcte antwoord meestal pas achteraf bekend, en dan is het vaak te laat om echt te profiteren.

Voorspellingen worden er wel gedaan, het is het brood en beleg van analisten. Soms hebben ze gelijk, soms ook niet. Maar als ze iets aanprijzen is het vaak al te laat. ,,Als een fonds door veel analisten wordt gevolgd die allemaal een koop op het aandeel hebben staan, is dat voor mij een mooi moment om te verkopen'', zei Alex Otto, hoofd beleggingen van verzekeraar Delta Lloyd deze week tijdens de jaarlijkse Binck Beleggersdag. ,,Vaak zie je volggedrag. Men loopt achter de kudde aan, terwijl het vaak de achterblijvers zijn die kansen bieden.''

Zo was het en zo is het. Jeffrey Knight (40) van het Amerikaanse Putnam Investments (160 miljard euro beheerd vermogen) stelt dat dé markt van het afgelopen decennia – de Amerikaanse – de komende jaren niet de plek zijn waar het geld zal worden verdiend. ,,Wij zijn voorzichtig waar het de Amerikaanse aandelenmarkt betreft – gezien over een periode van vijf jaar. Het is een spiegelbeeld vergeleken met de situatie eind jaren negentig toen een groot deel van de wereldwijde economische groei uit de VS kwam, er veel geld naar het land stroomde en de Amerikaanse markt het beter deed dan andere beurzen'', zegt Knight, die afgelopen week in Nederland was om met mogelijke klanten te praten. Knight zegt dat de invloed van de Amerikaanse economie destijds enorm was – disproportioneel zelfs. Nu echter is er meer balans door de opkomst van Azië en de toenemende handel tussen Europa en de Pacific.

,,We zien dan ook dat dit jaar de rest van de wereld het voor het eerst veel beter doet dan de markt in de VS. [De beurzen van] landen als Duitsland, Frankrijk, Nederland en de opkomende landen hebben dit jaar allemaal dubbele groeicijfers. Deze trend zal doorgaan. De consensus is dat beleggers internationale aandelen blijven prefereren. Niemand wil meer Amerikaanse aandelen. Zelfs kleine particulier investeerders in de VS nemen hun geld uit de Amerikaanse markt en sturen het overzee'', zegt hij.

Dat er geld valt te verdienen als niemand het verwacht, blijkt uit zijn prognose dat de Amerikaanse markt juist op dit moment weer een kortstondige kans biedt. ,,Voor een korte periode, zeg zes maanden, kunnen de VS de rest van de wereld weer overtreffen, juist omdat niemand dat verwacht. De vraag naar aandelen komt uit het bedrijfsleven waar er momenteel veel fusies en overnames zijn. Ook worden er veel aandelen ingekocht door bedrijven.''

Maar structureel zijn de VS een plek om te mijden. Knight ziet meer mogelijkheden in het `oude' continent Europa en de opkomende markten. ,,Wij hebben momenteel zo'n 16 miljard dollar geïnvesteerd in Europese aandelen omdat wij geloven dat er meer groei zit in Europa dan in de VS.''

Soms blijkt echter dat beleggingen die het al een tijd goed doen nog altijd aantrekkelijk zijn. De grondstoffensector, en met name energie, is niet alleen de uitschieter van weleer, maar ook die van morgen, stelt Knight. ,,Dit is vanuit een macro-economisch perspectief te verwachten. Kijk maar naar de industrialisatie in India en China. Zij zullen de komende jaren veel energie nodig hebben en dus zullen landen als Canada, Australië, Rusland en Brazilië – landen met grote voorraden grondstoffen – profiteren evenals de bedrijven die actief zijn in deze sectoren'', zegt Knight, die dan ook verwacht dat de olieprijs hoog zal blijven.

Die stijging van het afgelopen jaar kwam voor velen als een verrassing, maar niet voor Knight, die stelt deze trend al voorzien te hebben voor de invasie van Irak in 2003. ,,De aandelenprijzen laten nog altijd niet zien wat de toekomst in petto heeft voor de energiebedrijven. Wij geloven dat de olieprijs hoog zal blijven omdat de vraag uit China en India groot zal blijven. De markt heeft deze beweging niet ingecalculeerd. Enkele jaren geleden werd er een olieprijs van rond de 20 dollar per vat ingeschaald voor de energiebedrijven en keek men puur naar de resultaten van deze concerns. Het grote geheel werd gemist, omdat men de industrialisatie van China en India niet meetelde.''

De opkomende markten werden tijdens de Binck Beleggersdag ook door Jaap van Duijn, oud-topbelegger van Robeco, aangeprezen. ,,Beleg zeker 40 procent van de aandelenportefeuille in opkomende markten. Bij de familie Van Duijn is het meer dan dat'', zei Van Duijn, die kortgeleden met pensioen ging. Toch vindt Knight dit geen goed plan. ,,De zich ontwikkelende landen blijven een risico-element houden. Bijvoorbeeld door de mogelijke invloed van de vogelgriep en geopolitieke spanningen tussen China en Taiwan. Het investeren van 40 procent van de portefeuille in zulke landen lijkt mij erg agressief.''