Vrijlating van gevangenen na brand Schiphol

De rechtbank op Schiphol heeft gisteren vier personen vrijgelaten die vastzaten bij de brand, vorige week, in het detentiecentrum op Schiphol-Oost. Advocaten hadden op humanitaire gronden de vrijlating van zestien personen geëist, maar de rechtbank wees van twaalf van hen de eis tot vrijlating af.

Mr. E.G.S. Roethof, een van de advocaten met cliënten in het detentiecentrum op de luchthaven, verwacht dat nog zestig à zeventig gedetineerden in aanmerking kunnen komen voor vrijlating op humanitaire gronden. ,,Uit de uitspraak van de rechter valt op te maken dat mensen hiervoor in aanmerking komen als ze niet veroordeeld zijn, als ze een verblijfstitel in Nederland hebben en als ze een trauma hebben opgelopen tijdens de brand'', zei Roethof gisteravond desgevraagd.

Gisteren werd één cliënt van Roethof vrijgelaten. Zij wordt verdacht van de smokkel van cocaïne, maar zij ontkent. Volgens Roethof vindt de rechtbank dat zijn cliënte in staat moet worden gesteld de trauma's van de brand ,,buiten de muren van de bajes'' te verwerken.

Roethof deed een poging nog drie cliënten vrij te krijgen, maar die verzoeken werden afgewezen. ,,In het ene geval omdat de bewuste persoon een strafblad heeft, de twee anderen hebben geen Nederlands paspoort. Roethof is tegen deze beslissingen van de rechtbank in beroep gegaan.

Zesennegentig gedetineerden zijn na de brand overgebracht naar twee zogenoemde `bajesboten' in Rotterdam, waar zij onder benarde omstandigheden vastzitten, zo blijkt uit een reportage vandaag in NRC Handelsblad. ,,Ik dacht dat ik zou stikken. Ik dacht ook: als ik doodga, ben ik niemand. Ik besta hier niet'', zegt de Indiër Harinder Singh. Het gesprek met zijn advocaat en een verslaggever van NRC Handelsblad, een week na de brand, was de eerste keer dat hij met iemand kon praten over wat er was gebeurd. Minister Verdonk (VVD, Vreemdelingenzaken) schreef deze week aan de Tweede Kamer dat de gedetineerden van Schiphol ,,maximale zorg en begeleiding'' krijgen.

Bij de brand in het detentiecentrum kwamen elf mensen om het leven. Uit een reconstructie van de gebeurtenissen, die vandaag is gepubliceerd in de Volkskrant, blijkt dat de brand is uitgebroken in de cel van een 25-jarige gedetineerde man uit Libië. Er zouden aanwijzingen zijn dat hij de brand heeft aangestoken. De man ligt met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Zijn verwondingen zijn dusdanig ernstig dat hij wordt beademd en kunstmatig buiten bewustzijn wordt gehouden.

Schiphol pagina 3

Bajesboot pagina 37