verheerlijken terreur

Het is nodig, wanneer publieke gevoelens, bijvoorbeeld door een aanslag, tot het kookpunt zijn gestegen, om te voorkomen dat die tot een explosie komen door provocatieve uitlatingen. Als je op een kruitvat zit, moet je voorkomen dat er een lont in wordt gestoken.

Piet Hein Donner, minister van Justitie, in zijn toespraak over terreurbestrijding, 26 oktober

Met (het verbod op het verheerlijken van terreur) tast je wel de vrijheid van meningsuiting aan, maar houd je mensen die bereid zijn zichzelf op te offeren om terrorisme te bedrijven echt niet tegen.

D66-leider Boris Dittrich, 26 oktober

Mijn eigen zorg over de maatregelen ligt niet zozeer in de beweerde aantasting van rechtsstaat en privacy. Ik vrees vooral vergissingen en frustratie bij het moeilijke werk van beveiligen.

Politiek filosoof Herman van Gunsteren, NRC Handelsblad, 26 oktober

Mijn advies aan Donner is: begin er niet aan [...] Moeten wij soms bang zijn voor de preken van de radicale imams? Zijn de argumenten waarop de vrije westerse samenleving rust niet veel sterker?

VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen op een politieke bijeenkomst in Katwijk, 31 oktober

Het kabinet is hiermee gekomen na de uitdrukkelijke roep van Van Aartsen om met maatregelen te komen die het aanzetten tot terrorisme aan te pakken.

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen, 31 oktober

Natuurlijk zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Maar wij vinden dat je veel moet kunnen zeggen.

VVD-Kamerlid Ruud Luchtenveld, 1 november

Nu probeer ik een keer te doen wat de Kamer vraagt en dan is het wéér niet goed.

Piet Hein Donner in het spoeddebat met de Tweede Kamer, 3 november