Toets naast staartdeling ook vaardigheid met telraam 2

De docenten van de UT klagen sinds drie jaar over de wiskundekennis van studenten die niet meer weten hoe men een staartdeling maakt. Dit verbaast me. Het ingangsniveau van de studenten is, voor zover het wiskundekennis betreft, al vele jaren aan het zakken. Ik herinner me nog goed hoe verbaasd ik was toen eerstejaars aan een technische universiteit zo'n tien jaar geleden niet in staat bleken om zonder zakrekenmachine sommetjes als 6 maal 9 of 7 maal 6 uit te rekenen; enkele jaren later was ik er al aan gewend dat de tafels van vermenigvuldiging universitaire lesstof waren geworden.

Ik heb me laten vertellen dat het sindsdien nog veel erger is geworden.

Een scheidend docent aan de Technische Universiteit Eindhoven verzuchtte onlangs: `Vroeger was het nog zo dat we dingen die ze ooit geleerd hadden weer moesten opfrissen, tegenwoordig is wat ze geleerd hebben volstrekt nutteloos voor ons. We hebben er niets aan.' Dat betrof dan de lesstof van wat nog steeds eufemistisch voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) wordt genoemd.