Toets naast staartdeling ook vaardigheid met telraam 1

Het maken van een staartdeling op een `instaptoets' van een universiteit? (NRC Handelsblad, 26 oktober) Waarom dan ook niet de vaardigheid met het telraam getoetst? Is het niveau van de universiteiten zo gedaald sinds ik 30 jaar geleden afstudeerde?

Er is veel op de Tweede Fase aan te merken, maar deze is wel op verzoek van de universiteiten totstandgekomen. Er moest op de middelbare scholen zowel aan de studievaardigheden (studiehuis) als aan de inhoud gewerkt worden, en dat in dezelfde tijd als voorheen. Niet verwonderlijk dus dat het resultaat niet is zoals men hoopte. Vervolgens haalden de TU's het profiel Natuur & Techniek ook nog eens onderuit door o.a. Wi-B12 niet meer verplicht te stellen voor toelating, terwijl dat nieuwe vak er juist met het oog op hun opleidingen tot stand was gekomen!

In overleg met het tertiair onderwijs is mij (wiskundedocent havo/vwo) vaak gebleven dat men niet bereid was zich aan te passen aan de veranderde instroom, terwijl men wel van ons allerlei aanpassingen verwachtte. Onder meer de grafische rekenmachine was niet welkom ,,omdat onze boeken daarvoor niet geschreven zijn''! Dan maar terug naar de staartdeling en het telraam?

Ten slotte hoop ik dat de heer Van Gils zijn beschuldiging ,,de scholen zorgen er wel voor dat hun leerlingen mooie cijfers halen'', onderbouwt met cijfers of excuses aanbiedt voor deze opmerking.

    • Drs. André Schröder