Schending van regels bij vervoer afval

Bijna de helft van het afvaltransport in de Europese Unie verloopt illegaal. Dit blijkt uit internationaal onderzoek, waaraan het ministerie van VROM heeft deelgenomen. Nederlandse vervoerders overtreden, samen met Frankrijk en Zweden, het vaakst de wet.

Een belangrijke verklaring voor het grote Nederlandse aandeel is dat Rotterdam als grootste haven van Europa veel afvaltransporten verwerkt.

Het aantal overtredingen in de EU is veel groter dan twee jaar geleden. Toen verliep, in zes onderzochte EU-landen, 20 procent van het afvaltransport illegaal. Inspectiediensten van negen EU-lidstaten ontdekten vorige maand, bij onderling afgestemde acties in zeventien zeehavens, dat milieu- en veiligheidsregels werden geschonden bij 68 van de 140 gecontroleerde afvaltransporten. VROM maakt dit komende maandag openbaar. De overtredingen bestonden uit het negeren van de milieuvoorschriften voor grensoverschrijdend afvaltransport. Zo zijn in diverse landen zeecontainers onderschept met afgedankte producten die schadelijke stoffen bevatten, zoals koelkasten, elektronica en batterijen. De transporten waren bestemd voor onder meer Azië, Afrika en Zuid-Amerika. VROM controleerde in Nederland de havens van Amsterdam en Rotterdam.

Het hoge percentage overtredingen is aan het licht gekomen dankzij de gecoördineerde controles, zo verklaart een woordvoerder van het ministerie van VROM. Door incidentele controles gingen bedrijven er tot dusver vanuit dat ze weinig kans liepen betrapt te worden bij het overtreden van de regels.

De strengere controles in de EU zijn het gevolg van een verzoek van de Nederlandse overheid. Het Nederlandse bedrijfsleven had geklaagd over strenge controles van VROM, waardoor internationale transportbedrijven Nederland steeds vaker zouden mijden als doorvoerland.

Tweede-Kamerlid Diederik Samsom (PvdA) noemt de resultaten ,,schrikbarend''. Een voor december gepland Kamerdebat over afvalverwerking wordt wat hem betreft vervroegd.

Samsom pleit voor strenger toezicht op handhaving van de Europese milieuregels. Eventueel zou de marktwerking in de afvalverwerking moeten worden ingeperkt. ,,Een grotere overheidsrol kan een oplossing zijn'', aldus Samson.

Directeur A. Donders van brancheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven noemt het pleidooi voor meer overheidsregels ,,een Pavlovreactie''. Hij denkt dat beter toezicht op de bestaande regels bedrijven ervan zal weerhouden afval illegaal te vervoeren.