Pathologen niet dag in dag uit bezig met obductie

Op de achterpagina van NRC Handelsblad van 29 oktober stond in de column `Dokter Hermans' de obductie centraal. Hoewel haar bijdragen in zijn algemeenheid herkenbaar zijn in de praktijk en deels met een knipoog worden geschreven, slaat zij in de bijdrage `obductie' de plank volledig mis en wordt opnieuw het specialisme Pathologie gestigmatiseerd rondom deze activiteit, terwijl de werkelijkheid zoveel anders is.

Pathologen werkzaam in een ziekenhuis besteden gemiddeld maximaal 5 procent van hun werk aan obducties. De resterende tijd wordt gebruikt voor histologisch en cytologisch onderzoek bij de `levende' patiënt (weefselbiopten, resectiepreparaten en puncties) alsmede talrijke multidisciplinaire besprekingen waarbij zijn/haar inbreng wordt verwacht om het verder klinische beleid bij patiënten te bepalen.

Woordgebruik als `lugubere kelder', `horrorfilm Childplay 3' in combinatie met de zinsnede ,,en dan het mes in het volgende lijk. Dag in dag uit'', suggereren een bestaan waar geen enkele patholoog in Nederland een 11-jarige opleiding voor over zou hebben en zijn niet bevorderlijk voor het aantrekken van nieuwe arts-assistenten in opleiding tot dit specialisme.

Daarnaast is haar beschrijving met betrekking tot de uitvoering ongeloofwaardig en kan ik mij niet voorstellen dat bij een obductie onervaren co-assistenten direct bij de uitvoering worden betrokken met alle risico's van dien (lees snij-incident).

Het uitvoeren van obducties is een belangrijk kwaliteitsinstrument in ziekenhuizen en gebeurt onder een strikt protocol, waarbij toestemming van nabestaanden een essentieel onderdeel is. De afgelopen jaren is er een dalend obductiepercentage waar te nemen in vrijwel alle ziekenhuizen. Deze daling is zorgelijk, omdat hiermee een belangrijk instrument om de kwaliteit van de zorg te evalueren, verloren lijkt te gaan. Bovendien zijn obducties noodzakelijk niet alleen voor de opleiding tot patholoog maar ook voor die van andere medische specialismen, gelet op de opleidingseisen vanuit de Medisch Specialisten Registratie Commissie.