Para Limes 2

In aansluiting op de lezersbrief van de heer W.J.B. Hus over het merkwaardige geknutsel met Latijn en Grieks in de naamgeving van het nieuw op te richten onderzoeksinstituut `Para Limes' (W&O, 29 oktober), geef ik nog een voorbeeld in hetzelfde genre. Het consultancybedrijf Atos heeft enkele keren een ingezonden mededeling in de NRC laten plaatsen waarin men aankondigt dat Atos voortaan `Déhora' gaat heten. De verklarende tekst luidt: `Déhora is Latijn voor tijd en niets staat zo centraal.. .' etc.

In het veelgebruikte Beknopt Latijns-Nederlandse Woordenboek van Muller&Renkema (uitgave Wolters-Noordhoff, 12e druk) kan ik de woordvorming `déhora' niet vinden (is een combinatie van de prepositie `de' met het substantief `hora' bedoeld?). Uit mijn gymnasium-alfa-tijd kan ik me voorts niet herinneren ooit een letter `e' met een accent aigu te hebben aangetroffen in Latijnse teksten. Verder is `tempus' het gebruikelijke woord voor `tijd'. De eerste betekenis van `hora' is `uur', al kan in tweede instantie ook wel eens `tijd' bedoeld zijn.

Ik kan `déhora' in de hier geclaimde betekenis niet thuisbrengen. Komt het misschien uit het kerklatijn of potjeslatijn? Of is het een p.r.-verzinsel? Een bijdrage tot goed taalbesef lijkt het me in elk geval niet.

    • K.D. Thio