Open haard of houtkachel is een aanslag op de gezondheid 1

In het artikel `Toekomst voor brandhout' (NRC Handelsblad, 25 oktober) wordt hout aangeprezen als alternatief voor het `milieubelastende' aardgas, terwijl aardgas juist de minst belastende brandstof is die op dit moment gebruikt wordt.

Als brandhout op grote schaal toegepast wordt zonder geavanceerde uitlaatgasnabehandelingstechnieken, wordt de klok 100 jaar teruggezet. In die tijd was men blij dat de paardentractie tot het verleden ging behoren na de uitvinding van de verbrandingsmotor; dat scheelde een hoop paardenstront op de straten en het milieu ging er een flink stuk op vooruit. Intussen bleek de auto toch niet zo milieuvriendelijk en veertig jaar geleden begon men maatregelen te nemen om o.a. de smogproblemen op te lossen. Op dit moment is de benzinemotor de schoonste motor: bij warme motor zijn de uitlaatgassen schoner dan de lucht die de motor ingaat (kooldioxide komt door de verbranding wél vrij, maar is in de directe omgeving niet schadelijk).

Het is ontoelaatbaar dat in deze tijd met hoge woondichtheid hout gestookt mag worden. Eén open haard of houtkachel betekent een aanslag op de gezondheid van honderden mensen in de omgeving. Er mag toch ook niet meer gerookt worden in de openbare ruimte.