Nieuw pensioen

Omdat ik geboren ben in 1947 dacht ik nog gewoon recht op FPU (Flexibel Pensioen en Uittreding) te hebben. Maar omdat ik niet vanaf 1 april 1997 in dienst ben geweest bij een werkgever die aangesloten was bij het ABP, is de nieuwe beperkte pensioenregeling ook op mij van toepassing. Ik heb echter vanaf 1994 gewerkt bij een woningbouwstichting, die aangesloten was bij het Pensioenfonds voor Woningcorporaties. In januari 2000 kreeg ik een baan in het voortgezet onderwijs en val ik onder het ABP. Dat heeft toen mijn reeds opgebouwde pensioen overgenomen. Ik ben er altijd van uitgegaan dat het ABP met die overdracht ook de bijbehorende verplichtingen overnam. Dat ik nu niet met FPU kan, vind ik onterecht.

(J.L.)

Formeel was u op 1 april 1997 niet in dienst bij een werkgever die aangesloten was bij het ABP. Ik vermoed dat het daar op hangt. Waarschijnlijk viel u ook buiten de overgangsregeling FPU en kreeg u al geen volledige FPU. De groep voor wie dit geldt is er in de nieuwe regeling nog verder op achteruitgegaan en komt nu helemaal niet meer voor FPU in aanmerking. Ik begrijp uw verontwaardiging, want bij pensioenoverdracht verwacht je dat het om het hele pakket gaat. Misschien moet u het eens met uw vakbond bespreken?