Nederlandse samenleving moet op de schop 2

Sjoerd de Jong schreef een scherpe en onthutsende analyse: `Nuchter antwoord op de Nederlandse stuurloosheid'. Een regeringsbeleid dat in brede lagen niet wordt begrepen, waar ministers zich bij herhaling in de verdedingspositie manoeuvreren en het beleid niet geloofwaardig kunnen uitleggen. Mondige burgers komen niet aan zet, er wordt niet echt naar hen geluisterd. De Jong werkt de diagnose gedetailleerd uit. En daarin ligt de behandeling opgesloten. Maar de patiënt moet de behandeling wel zelf uitvoeren.

Leiderschap gevraagd? Nieuwe verkiezingen met toch weer oude recepten? Nee dus. Wil de natie weer gezond worden? Sjoerd de Jong zegt in zijn analyse dat het CDA een kans gemist heeft om met behulp van het middenveld en het idee van de verantwoordelijke samenleving een maatschappelijke hervorming te beginnen. En de VVD dan, met die eerste V voor Volkspartij van mondige burgers, die heeft toch ook dezelfde kans niet opgepakt? En de PvdA, van huis uit toch ook een sociale partij, heeft die dan de diagnose helder en overtuigend uitgewerkt? Met de nu aanwezige club van politici en de toegepaste spelregels wordt het geen overwinning. Dus een nieuwe club samenstellen. En dan ook een einde maken aan het gekrakeel in de Tweede Kamer.

Een revolutie? Dat doen wij niet in Nederland, dat is wisseling van de macht. Een helder, doorzichtig en begrijpelijk concept op basis van solidariteit voor het besturen van de Nederlandse samenleving, dat wil de burger. Politieke partijen zouden dit concept nader moeten vormgeven, niet ieder afzonderlijk, maar gezamenlijk, solidair als onze volksvertegenwoordiging. Dus dames en heren, gewoon je echte verantwoordelijkheid nemen.