Melchers

Het artikel Claudia Melchers werd na ontvoering nog bedreigd (4 november, pagina 6) citeert Hans Melchers over zijn dochter: ,,Claudia trad kranig op. Boeven moet je met boeven vangen.'' In werkelijkheid zei hij: ,,Boeven moet je met boevenstreken vangen.''