Kabinet stemt in met de invoering van referenda

Het kabinet heeft haar bezwaren ingetrokken tegen de invoering van referenda. Die mogen echter alleen uitgeschreven worden als de bevolking daarom vraagt en pas gehouden worden na goedkeuring van een wetsvoorstel door het parlement. Iedere andere vorm van een referendum zal het kabinet blokkeren.

3