Jongerenkerken 1

Het Zaterdags Bijvoegsel bracht vorige week een artikel over de groei van jongerenkerken. Er kwam een tiental brieven, waaronder de volgende twee.

Zelf ben ik ook één van deze jongeren die regelmatig een jeugdkerk bezoekt. Ik vond het daarom leuk om er wat over te lezen. Helaas vond ik de toon van het artikel soms een beetje denigrerend. Misschien mogen de diensten in de jeugdkerken in jullie ogen dwaasheid zijn, maar ik hecht er veel waarde aan als men anderen in zijn waarde laat. Ik vraag me dan ook af: Is de NRC een atheïstisch ingestelde krant? En wordt het geloof in een hoger Wezen inferieur geacht? Zo niet, hoe kan het dan dat ik vaak genoeg artikelen tegenkom waaruit dit wel blijkt? Is het zo moeilijk christenen in hun waarde te laten?