De lezer schrijft over een `onbekende extremist'

In dezelfde krant waarin u betoogt dat NRC Handelsblad niet aan `naming & shaming' van verdachten doet, wordt gesuggereerd – zo niet onthuld – dat een `onbekende extremist' informant voor de AIVD zou zijn.

Ik mag aannemen dat die onbekende in eigen kring allesbehalve onbekend is, wat mij tot de vraag brengt of we hier niet de facto te maken hebben met een vorm van naming & shaming die als een potentieel doodvonnnis valt te kwalificeren. Wat als het in uw woorden met hart en ziel aan de neutraliteit toegewijde NRC Handelsblad nu onbedoeld rechter is geworden?