Commissie pleit gedeputeerde Vestjens vrij

De Limburgse gedeputeerde M. Vestjens (Verkeer en Waterstaat, VVD) heeft de bestuurlijke integriteit niet geschonden, en zijn gedrag ten opzichte van zijn ambtenaren mag niet worden betiteld als intimidatie. Zo luidt de conclusie van de commissie-Pont, die de afgelopen twee maanden een klacht over Vestjens onderzocht.

De affaire begon vorig jaar november toen een beleidsambtenaar een klacht indiende tegen Vestjens, die volgens hem het vervoersbedrijf Hermes bevoordeelde, vooruitlopend op de komende aanbesteding van het busvervoer. Ook zou de gedeputeerde zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie tegenover ambtenaren. Het was de eerste keer dat de landelijke klokkenluidersregeling `melding misstand provincies' werd toegepast.

Bij de presentatie van zijn eindverslag zei onderzoeker en oud-topambtenaar Pont gisteren dat de beleidsambtenaar de handelwijze van Vestjens terecht aanhangig heeft gemaakt, omdat de schijn van het vermoeden van een misstand was gewekt. ,,Misschien bestond de indruk dat de gedeputeerde bij Hermes op schoot zit'', zei Pont. ,,Maar dat hij twee keer zo vaak bij Hermes werd gezien als bij andere vervoerders, was logisch. Bij Hermes liep een bestaande concessie.''

In 2006 loopt die concessie af, en moet de provincie het vervoer aanbesteden. Hermes is voor 75 procent eigendom van de Connexxion Groep. De overige 25 procent is in handen van de provincie Limburg en enkele Limburgse gemeenten. Toen de ambtenaar eind 2004 tot de slotsom kwam dat Vestjens iets deed wat niet mocht, wilde hij hierover de leden van Provinciale Staten informeren. De ambtenaar kreeg prompt een spreekverbod. Over dat spreekverbod en over het volgens hem intimiderende optreden van Vestjens diende hij een klacht in.

Het provinciebestuur vroeg daarop bureau 4iTrust om een onderzoek. Bronnen rond het onderzoek bevestigden dat ambtenaren, die gehoord zijn door 4iTrust, de lezing van de klagende ambtenaar onderschreven. Afgelopen augustus verzocht de per 1 juli aangetreden gouverneur L. Frissen van Limburg 4iTrust zijn onderzoek te staken, omdat het onderzoek ,,pas met Kerstmis'' zou zijn afgerond en bovendien véél te duur werd. De provincie huurde Pont in.

Het totale onderzoek, inclusief de klus van Pont, heeft meer dan vier euroton gekost, zegt Frissen. Een onverantwoord bedrag, meende hij. Frissen is dan ook van oordeel dat de nieuwe misstanden-regeling al aan een aanpassing toe is.