College: werking virusremmer Tamiflu bij vogelgriep beperkt

De virusremmer Tamiflu heeft geen toegevoegde waarde bij de bestrijding van griep en moet daarom niet voor vergoeding in aanmerking komen. Zo luidt het concept-advies van de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH).

De commissie is onderdeel van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), die de de minister van Volksgezondheid adviseert over de vraag of geneesmiddelen vergoed moeten worden. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) heeft net vijf miljoen Tamiflu-kuren bij de fabrikant besteld met het oog op een eventuele grieppandememie.

,,Het middel is beoordeeld op zijn effectiviteit bij een gewone griep, niet bij een vogelgrieppandemie. Vergeleken met de griepprik is niet bewezen dat de complicaties van Tamiflu bij risicogroepen, zoals ouderen, minder zijn dan bij griepvaccinanties'', aldus een woordvoerder van het CVZ.

Roche, de fabrikant van Tamiflu, zegt teleurgesteld te zijn. ,,Wij vinden het oordeel vreemd aangezien de overheid toch 5 miljoen doses heeft besteld.'' Roche heeft het concept-rapport nog niet gezien, maar de ,,geruchten wel vernomen''. Momenteel wordt de zogeheten neuraminidaseremmer Tamiflu niet vergoed, evenmin als het enige andere anti-virale middel tegen influenza, Relenza, van producent Glaxo SmithKline.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en epidemiologen zeggen dat neuraminidaseremmers de enige effectieve middelen zijn als er een vogelgriepcrisis ontstaat, zolang er nog geen vaccin bestaat. Virusremmers als Tamiflu verkorten de ziekte slechts met 1 à 2 dagen, maar beperken de besmettelijkheid en de kans op bijkomende complicaties zoals longontsteking. In geval van een pandemie bepaalt de overheid hoe Tamiflu zal woren gedistribueerd en verdeeld. ,,De verstrekking zal dan gratis zijn om de kans op rampen te verkleinen'', aldus de woordvoerder van CVZ.

De Commissie Farmaceutische Hulp geeft een oordeel over de therapeutische waarde van een geneesmiddel en maakt een raming van de kosten, verbonden aan de opname van het geneesmiddel in het basispakket. Het concept-advies wordt op 14 november besproken tijdens een hoorzitting met de fabrikant, artsen en andere deskundigen. Daarna kan het nog tot 24 november worden aangepast, de dag dat het CVZ het rapport bespreekt.