Veel meer kanker in Goor door asbest

De asbestverontreiniging van wegen en erven in en rond Goor leidt tot een aanzienlijk groter aantal gevallen van mesothelioom (longvlieskanker). Bij vrouwen in Goor komt mesothelioom bijna vijf keer zo vaak voor als gemiddeld in Nederland. Van de dertig vrouwen uit de regio die in de periode 1989-2002 aan mesothelioom zijn overleden, staat van de helft (vrijwel) zeker vast dat asbest in het milieu de oorzaak is. Dit blijkt uit epidemiologisch onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VROM is verricht.

Mesothelioom doet zich vooral voor bij mensen die beroepsmatig met asbest hebben gewerkt. Dat er ook een verband is met asbest in het milieu werd eerder vermoed, en is in het buitenland door wetenschappelijk onderzoek al aangetoond. Via het onderzoek in Goor wilde VROM duidelijk krijgen hoe groot dit verband is. Staatssecretaris Van Geel zegt ,,geschrokken'' te zijn over de uitkomsten. Hij laat de Gezondheidsraad onderzoeken of de toegestane norm van de hoeveelheid asbest in het milieu naar beneden bijgesteld moet worden. Ook worden wegen die niet zijn aangemeld voor sanering, mogelijk alsnog gesaneerd.

Het asbest dat in wegen en paden is verwerkt, is afkomstig van het Goorse bedrijf Eternit. Het bedrijf heeft lange tijd asbest verwerkt in haar producten en gaf het restafval gratis weg. Ook rond Harderwijk, waar een asbestfabriek stond, zijn wegen met asbestresten verhard. Het milieuonderzoek heeft zich op vrouwen gericht omdat makkelijker is uit te sluiten dat zij beroepsmatig met asbest in aanmerking zijn gekomen.

Advocaat B. Ruers, die veel asbestslachtoffers vertegenwoordigt, zegt dat het rapport de positie van slachtoffers zal versterken. Momenteel loopt er bij de Almelose rechtbank een rechtszaak van een inwoner van Goor die van Eternit een schadevergoeding vordert omdat zijn vrouw door het inademen van asbestvezels in het milieu aan mesothelioom is overleden. Eternit heeft tot dusver geweigerd om bij te dragen aan de saneringskosten van de asbestwegen. Het stelt zich op het standpunt dat de gevaren van asbest voor de volksgezondheid lange tijd niet bekend waren en dat de overheid toestemming had gegeven voor de productie van asbestcement. VROM wil Eternit via de rechter dwingen mee te betalen.