Universiteiten botsen met Rutte na brandbrief

De relatie tussen de universiteiten, verenigd in brancheorganisatie VSNU, en staatssecretaris Rutte van Onderwijs staat onder grote druk. Directe aanleiding is een brief van VSNU-voorzitter Ed d'Hondt aan premier Balkenende, waarin de universiteiten Rutte's nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek (WHOO) verwerpen. Het wetsvoorstel van Rutte zou vandaag worden besproken in de ministerraad.

Rutte is volgens verschillende universiteitsbestuurders woedend over de brief. Niet alleen vanwege de strekking, maar ook omdat hij aan Balkenende is gericht. Volgens een woordvoerder van Rutte beschouwt de staatssecretaris de brief als ,,verkeerd geadresseerd'' en stuurt hij volgende week een antwoord aan de VSNU. Zonder steun van de universiteiten zal het lastig worden voor Rutte om de wet volgend voorjaar door de Tweede Kamer te loodsen.

De universiteiten vinden de wet voorbarig en onvolledig. Wezenlijke beslissingen over wie welk type onderzoek moet doen, en over het onderscheid tussen hogeschool en universiteit zijn volgens hen niet genomen. Ze voorzien een sterke toename van bureaucratie omdat ze steeds meer rekenschap moeten afleggen. Voorzitter D'Hondt spreekt van een ,,fundamenteel verschil van inzicht'' met de staatssecretaris. ,,We waren betrokken bij het voorbereiden van de wet, maar veel van onze wensen zijn niet gehonoreerd. Toezeggingen zijn niet of half nagekomen door het ministerie.''

Universitaire bestuurders hebben onderling afgesproken om zich even niet meer over de wet uit te spreken, om de relatie met de staatssecretaris niet verder op de proef te stellen. D'Hondt: ,,Dat lijkt wellicht op inbinden, maar we zijn nu eenmaal tot elkaar veroordeeld. We moeten verder met Rutte.''