`Rode loper voor links college'

De Rotterdamse CDA-wethouder Geluk vindt uitspraken over moslims van `Leefbaar'-wethouder Pastors ,,dom en onacceptabel''.

Als het Rotterdamse college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD volgende week onverhoopt valt, gebeurt dat door een uitspraak van Leefbaar-wethouder Marco Pastors. Op de vraag `waarom is uw focus vooral gericht op moslim-migranten en niet ook op (net zo veel) christelijke migranten, zoals Antillianen en Kaapverdianen, in de stad?' gaf hij als antwoord: ,,Bij christelijke migranten zie ik achterstanden die we gewend zijn te repareren. Zij delen dezelfde cultuurwaarden. Ik weet, ik generaliseer, maar een Antilliaan of Kaapverdiaan weet dat stelen nooit mag. De criminele probleemgroep daarbinnen maakt geen onderscheid tussen gelovigen en niet-gelovigen of anders-gelovigen. Ze stelen van iedereen! Bij moslims wordt veel van wat zij doen verklaard vanuit hun religie. Het geloof wordt door henzelf als relevant ingebracht. Antillianen of Kaapverdianen gebruiken hun religie niet als verklaring voor hun (wan)gedrag. Moslims gebruiken hun religie wel vaak als reden voor hun gedrag – en om zich van deze maatschappij af te keren.''

Het vraaggesprek verscheen een week geleden in IDee, het informatieblad van het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging en het Dekanaat Rijnmond. Behalve de abonnees van dat blad hebben ook alle leden van het college en de gemeenteraad het gelezen. Zij spraken dit voorjaar met elkaar af dat de wethouder alleen nog iets mag zeggen over de islam als dat past binnen zijn beleidsterrein, de volkshuisvesting.

Deze zogenoemde spreekverbod-motie werd ingediend door het CDA. Dat was bijzonder, want het CDA heeft in de drie jaar sinds de verkiezingsoverwinning van Pim Fortuyn keer op keer de islamofobe uitspraken van Marco Pastors gedoogd. Maar in maart vond CDA-fractieleider Harm van den Born dat Marco Pastors te ver ging toen hij op de vraag `je gooit de moslims allemaal op een hoop?' antwoordde: ,,Ja, dat doen de moslims zelf ook als het ze uitkomt.''

Nu zegt CDA-wethouder Leonard Geluk (Integratie) dat het ,,zo niet langer kan''. Geluk: ,,Ik heb er als wethouder integratie veel last van dat mijn werk door een collega steeds wordt afgebroken. Als college willen wij bruggen slaan. We vinden: iedereen in de stad die mee wil doen en onze waarden en normen accepteert, hoort erbij, of hij nu moslim is of niet. Maar als ik bij mensen kom, zoals nu tijdens het suikerfeest, dan zeggen die: wij geloven u wel hoor, wethouder, maar in de krant lezen we dat uw collega iets anders zegt.''

Waarom zegt u dit nu pas? U bent al meer dan een jaar wethouder voor integratie. (Leonard Geluk volgde in 2004 Sjaak van der Tak op, die toen burgemeester werd van Westland.)

,,Laat ik om te beginnen stellen dat ik mijn collega zeer waardeer om wat hij doet op zijn beleidsterrein. Hij is misschien wel de beste wethouder volkshuisvesting sinds de oorlog. Maar de visie die hij heeft op volkshuisvesting, die brede, toekomstgerichte blik op de vormgeving van de stad, heeft hij niet als het gaat om integratie.

,,Dat ik dit niet eerder heb gezegd, komt doordat wij hier begin dit jaar de islamdebatten hadden. Die debatten hebben we op het scherp van de snede gevoerd. We wilden dat mensen zich bewust werden van hun onderlinge verschillen, om het vervolgens eens te worden over wat hen bindt.

,,Dus het college is gegaan van: eerst taboes benoemen, dan samenlevingseisen formuleren en vervolgens proberen die te realiseren. Die volgorde van zaken noemen wij integratiebeleid. Maar mijn collega is daar niet in meegegaan. Hij zit in een polariserings-kramp, zoals meer mensen in dit land. Het is met hem als met de sporter die kramp voelt, stopt en naar zijn zere been grijpt. Maar als je kramp hebt, moet je blijven bewegen. Marco Pastors staat stil. Hij staat stil en hij doet domme, onacceptabele uitspraken. Hij maakt ons beleid ongeloofwaardig.''

Marco Pastors is lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. U bent dat voor het CDA. Speelt dat een rol?

,,Wij zijn allebei niet alleen lijsttrekker, maar ook bestuurder. Als bestuurders hebben wij afspraken met elkaar, waar we ons aan moeten houden. Zo'n afspraak is dat het integratiebeleid uitgaat van respect voor mensen. Het is in het belang van de stad dat dat beleid een succes wordt. En dat gaat niet lukken als een collega van mij een andere koers vaart, of dat nu als lijsttrekker is of niet.

,,Los daarvan biedt deze polarisatie inderdaad geen basis voor de toekomst. Als dit de komende maanden de trend wordt, drijft Marco Pastors een wig tussen Leefbaar Rotterdam en het CDA. Dan legt hij de rode loper uit voor een links college.''

Waar uw partij deel van uit kan maken.

,,Ik zou een links college betreuren. Want dat zou betekenen dat we alle successen van deze periode kwijtraken. Ik wil graag door met het beleid waar deze stad de afgelopen paar jaar bekend om is geworden. En voor dat beleid biedt deze coalitie de beste waarborgen. Maar dan moet je wel zeggen: iedereen in de stad die met ons mee wil doen, bieden we kansen. En niet: moslims pikken van niet-moslims.''

Valt het college?

,,Dat zou kunnen. De raad kan het college naar huis sturen, als hier volgende week over wordt gepraat. Maar zelf zou ik het een drama vinden als dit college vier maanden voor de verkiezingen strandt op basis van een uitspraak in een parochieblaadje dat bijna niemand leest.''

    • Gretha Pama