Inspectie bedrijven wordt simpeler

Het kabinet gaat verregaande samenwerking van inspectiediensten bij het toezicht op bedrijven bevorderen. Het streven is dat ondernemingen in de toekomst met één inspecteur te maken krijgen en niet langer met ambtenaren van verschillende inspectiediensten. De belastingdienst blijft hiervan uitgezonderd.

Dit zegde staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken, CDA) gisteren toe tijdens de Kamerbehandeling van de begroting van Economische Zaken. Van Gennip is van plan ook gemeentelijke inspectiediensten te betrekken bij de samenwerking.

Van Gennip reageerde op een voorstel van Kamerlid Aptroot (VVD), die met brede steun van de Kamer bepleitte alle inspectie- en controlediensten waarmee ondernemingen te maken hebben – onder meer Arbeidsinspectie, Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Verkeer en Waterstaat, VROM-inspectie – samen te voegen. Deze diensten opereren nu los van elkaar en stapelen ondernemingen op met hoge administratieve lasten en met wisselende, vaak tegenstrijdige eisen.

De staatssecretaris zei dat de overheid onderzoekt of één inspecteur alle toezichttaken kan uitoefenen in specifieke bedrijfstakken. Maar ze zei weinig te voelen voor de samenvoeging van alle inspecties in één dienst.

,,De vraag is of één organisatie de oplossing is. Het is niet mijn doel dat het vijf jaar gaat duren om een complexe organisatie op te zetten waar alle energie in gaat zitten'', aldus Van Gennip. Voor haar heeft vermindering van de toezichtlasten de voorkeur.

Tijdens de begrotingsbehandeling deed minister Brinkhorst (D66) de toezegging ernaar te zullen streven dat kleine en pas opgerichte bedrijven meer kansen krijgen bij de verwerving van overheidsopdrachten. Een verzoek van de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 om een verplicht percentage overheidsopdrachten aan het midden- en kleinbedrijf toe te kennen, zoals in de Verenigde Staten wettelijk is geregeld, wees hij af omdat dit in strijd met de Europese mededingingsregels zou zijn.

Brinkhorst brak een lans voor innovatie in de Nederlandse economie. In dat verband zei hij te streven naar meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven en naar versoepeling van de visaregelingen voor kenniswerkers uit het buitenland.

Hij hekelde de ,,slechte visaregeling'' waardoor bedrijven zouden besluiten om zich niet in Nederland te vestigen. ,,Nederland moet de delta voor innovatieve diensten en productie worden'', aldus Brinkhorst.