Hoe adequaat handelen Verdonk en Donner?

Na de brand mag de aandacht niet worden afgeleid van de brandgevaarlijkheid van het detentie- en uitzettingscentrum op Schiphol door een uitzichtloze discussie te voeren over het al of niet adequaat handelen van het personeel.

Het lijkt mij zinvoller een discussie te beginnnen over het al of niet adequaat handelen van de ministers Verdonk en Donner, die ministerieel verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de brandgevaarlijke situatie, die tot de ramp leidde.

Tezamen met een groot deel van de Tweede Kamer lijken ze beiden vooral te willen spreken over het al of niet personele falen. Bij een toekomstige parlementaire enquête over de ramp, die mij onontkoombaar lijkt, zal vooral de fatale invloed van de managerscultuur bij het ontstaan van die ramp aan de orde moeten komen. Het is juist deze cultuur geweest, waarin minister Verdonk zich kon profileren als gevangenisdirecteur en als directeur van de BVD, en waarvan minister Donner de slippendrager lijkt te zijn geworden.

Deze pijnlijke confrontatie met de zondeval van de eens zelfverzekerde liberale minister Verdonk, en de eens trotse mannenbroeder Donner, mag niet uit de weg worden gegaan.