Grote fusie huurmarkt in de maak

Drie woningcorporaties in Amsterdam en Zaandam praten over een fusie, waaruit de grootste corporatie van de hoofdstad kan ontstaan en de nummer vier in Nederland.

De corporaties De Key en Het Oosten in Amsterdam en ZVH in Zaandam bevestigen hun gesprekken, maar willen verder geen details bekendmaken. Samen bezitten zij 46.500 huurwoningen.

Tweede-Kamerlid Depla (PvdA) kondigt Kamervragen aan over de fusieplannen. ,,Ik geloof niet in zulke grote fusies. Schaalvergroting heeft in het verleden niet geleid tot efficiëntere bedrijfsvoering, maar het vergroot wel vaak de afstand tussen huurders en de corporatie.''

De drie corporaties nemen volgende maand een besluit. De fusiegesprekken onderstrepen de trend van schaalvergroting onder de ruim 500 woningcorporaties, die samen 2,4 miljoen huizen bezitten. Iets minder dan de helft van de Nederlanders woont in een huurhuis, meestal het eigendom van een woningcorpororatie.

,,Ik zie op termijn in andere grote steden, zoals Rotterdam, ook nog wel verdere samenklontering komen'', zegt een ingewijde die anoniem wil blijven.

De fusie van de Amsterdamse en Zaanse corporaties komt op een moment dat minister Dekker van Volkshuisvesting (VVD) harde afspraken wil maken met de corporaties over hun investeringen. De minister verwacht van gemeenten dat zij afspraken maken met corporaties over hun prestaties en dat zij toezien op de uitvoering. Hoewel de woningbouw door corporaties in het eerste halfjaar duidelijk is toegenomen, zijn de corporaties nog steeds mikpunt van kritiek dat zij met hun miljardenvermogens te weinig doen.

De huurdersverenigingen van de twee Amsterdamse en de Zaanse corporatie zijn inmiddels van de fusieplannen op de hoogte gebracht, zo bevestigen zij. Een fusie van De Key (26.000 woningen), Het Oosten (15.000) en ZVH (5.500) zou de vierde woningcorporatie opleveren. Ook de drie grootste corporaties zijn het product van een of meer fusies: Portaal (52.500 woningen, hoofdkantoor in Baarn), De Alliantie (58.300, Huizen) en Vestia (68.500, Rotterdam).

De Amsterdams-Zaanse fusie vereist instemming van de ledenraad van Het Oosten, dat in tegenstelling tot De Key en ZVH geen stichting is, maar een vereniging. De voorzitter van de ledenraad, F. Bijdendijk, is tevens directeur van Het Oosten.