Getronics lijdt verlies, zoveel is zeker

Toezichthouder AFM legde voor het eerst in zijn bestaan de handel in een beursfonds stil. De precieze reden voor de schorsing blijft onduidelijk.

Automatiseringsbedrijf Getronics kreeg het gisterochtend voor elkaar om in een persbericht van negen pagina's over de cijfers niet de nettowinst te noemen – een van de weinige financiële kengetallen die wettelijk zijn voorgeschreven in de jaarrekening.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) greep gisterochtend in, maar niet omdat het persbericht winstbegrippen hanteerde die formeel niet bestaan. De toezichthouder greep in omdat bestuursvoorzitter K. Wagenaar met zijn toelichting op de kwartaalcijfers voor verwarring zou hebben gezorgd. De handel in het aandeel werd geschorst en pas weer hervat – een paar uur later – nadat het automatiseringsbedrijf een aanvullend persbericht had rondgestuurd om ,,onnauwkeurigheden'' te ,,herstellen''.

Het is de eerste keer dat de AFM zich zo laat gelden in de beurshandel sinds zij vanaf 1 oktober het toezicht op de beurshandel heeft overgenomen van beursorganisatie Euronext. Voorheen had de Commissaris voor de notering deze verantwoordelijkheid. Voortaan worden de dagelijkse marktbewegingen in de gaten gehouden door AFM-afdeling Securities Market Surveillance, een afdeling van twintig man. Het houvast van de toezichthouder om te schorsen is hetzelfde als de beurs had. Koersgevoelige informatie dient meteen naar buiten te worden gebracht, voorheen bekend als `artikel 28h', sinds kort artikel 47 van de Wet Marktmisbruik. Als bedrijven dit niet doen ontstaat het risico van ongelijkheid van informatie in de markt, waardoor met voorkennis kan worden gehandeld.

De fouten die Getronics gisteren moest herstellen wijt het automatiseringsbedrijf aan de pers. Een woordvoerder van Getronics benadrukt dat de ,,onnauwkeurigheden'' zaten in ,,de koppen van de mediaberichten'' en niet in de publicaties of uitlatingen van Getronics of Wagenaar zelf. Het bedrijf wil niet zeggen om welke onnauwkeurigheden het gaat.

Bron van de verwarring blijkt een telefonisch interview te zijn dat persbureau Betten Beursmedia met Wagenaar had. Daarin sprak de bestuursvoorzitter de verwachting uit dat Getronics over 2006, onvoorziene omstandigheden daargelaten, winst zal maken. Het resulteerde in de kop ,,Getronics ziet in 06 nettowinst''.

Hoofdredacteur Wim Moerkerk voelt zich onrecht aangedaan door Getronics. De ,,onnauwkeurigheden'' die het bedrijf gisteren aan de media weet zijn er volgens hem niet. Betten staat volledig achter zijn berichtgeving en heeft niets hoeven rectificeren.

In het aanvullende persbericht dat Getronics gistermiddag uitgaf, benadrukt de onderneming dat er verlies wordt geleden. Het bedrijf doet geen uitspraken over de prognose van de nettowinst. Vraag is waarom Getronics dan eigenlijk op de vingers getikt is. De Autoriteit Financiële Markten wil niet dieper op de kwestie ingaan.

Zou dan toch de verwarring over de nettowinst reden voor de schorsing zijn? Getronics maakte gisteren wel de nettowinst bekend, maar deed dat in een separaat ,,derdekwartaalrapport''. Dit rapport, niet gecontroleerd door de accountant, leverde wel de cijfers die aansluiten op de jaarrekening. Het persbericht repte alleen van winstbegrippen die formeel niet bestaan. De Raad voor de jaarverslaggeving en beroepsorganisatie het Nivra riepen hun achterban al eerder op om alleen cijfers te verstrekken die bij de jaarrekening aansluiten. Omdat de accountant doorgaans die berichten niet controleert is het vrijheid blijheid. Daar lijkt AFM nu een eind aan te maken.

Morgen portret AFM