Weisglas extra beveiligd na terreuraanhoudingen 14 oktober

Naast de fractievoorzitters in de Tweede Kamer heeft ook Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglas sinds 14 oktober verscherpte bewaking gekregen. Op die dag werden zeven personen aangehouden die verdacht worden van voorbereiding van terroristische aanslagen. De verscherping van de bewaking gebeurde op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Weisglas heeft onlangs het presidium van de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn persoonsbeveiliging. Er zouden aanwijzingen zijn dat hij niet als persoon, maar als `instituut' voorkomt op aangetroffen lijsten van potentiële doelwitten van terroristische aanslagen. Zijn woordvoerder bevestigt dat Weisglas beveiligd wordt, maar doet geen mededelingen over aard of aanleiding. De aanhoudingen vonden plaats nadat uit ambtsberichten het vermoeden was gerezen dat de verdachten bezig waren met het voorbereiden van aanslagen op politici en het gebouw van de veiligheidsdienst AIVD.

De aanhoudingen leidden niet alleen tot verscherping van de persoonsbeveiliging van een aantal politici. Ook de gebouwen van de Tweede Kamer, van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en van de AIVD werden tijdelijk extra bewaakt. Volgens minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) was er sprake van een acute dreiging. ,,Het was nodig om in te grijpen om aanslagen te voorkomen. De dreiging is niet verdwenen, maar de acute dreiging is weggenomen.''