Waarom gebeurt er niets met het studiehuis? 1

Het voorpagina-artikel over de resultaten van het studiehuis voor bijvoorbeeld de wiskunde kan ik volledig onderschrijven (NRC Handelsblad, 26 oktober). Ik ben aan de TU Delft verantwoordelijk voor het eerstejaars onderwijs (wiskundige) analyse aan elektrotechniekstudenten en heb de neergang wat betreft de wiskundevaardigheden de afgelopen jaren mogen meemaken.

We signaleren het probleem. Wat doen we eraan? De stof verminderen, vwo-stof herhalen, meer uren, ingangstoetsen, eenvoudiger tentamens etc. Maar dat zijn in principe lapmiddelen. Om goede ingenieurs op te leiden, zijn eerstejaars nodig met enige elementaire kennis van de wiskunde. Het studiehuis lijkt deze mensen niet te kunnen leveren.

Ook de krant signaleert het probleem en regelmatig verschijnen er noodkreten. Waarom gebeurt er niets? Het grootste obstakel om hier verandering in te brengen lijkt de politieke matheid op dit gebied. Een lang gevecht vanaf middenschool heeft uiteindelijk een compromis opgeleverd dat studiehuis heet en geen van de grotere politieke partijen lijkt enige ambitie te hebben zo snel weer een structurele verandering aan te brengen. De reactie van minister Van der Hoeven is duidelijk: niet ingaan op het probleem maar afleiden via ,,te hoog gespannen verwachtingen''. Wiskundeonderwijs is maar beperkt geschikt voor een studiehuis. Wiskunde vraagt om abstractie en dat verkrijg je niet door Google en kopiëren. En het probleem van het wiskunde-onderwijs vermijden door het aantal uren te verminderen is natuurlijk schandalig. Maar hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren, horen we ongetwijfeld in de parlementaire enquête van 2009 over het middelbaar onderwijs.