`Vestdijk was geen kluizenaar'

Schrijver Simon Vestdijk was beslist geen kluizenaar. Dat schrijft Wim Hazeu in zijn biografie over de vermaarde schrijver, die 11 november verschijnt. Hazeu kreeg voor het schrijven van zijn boekwerk onbeperkt toegang tot het archiefmateriaal van de weduwe van Vestdijk, Mieke van der Hoeven. Een hutkoffer bij haar thuis bevatte een schat aan niet-gepubliceerde brieven, dagboeken, zakagenda's en aantekenboekjes. Daaronder bijvoorbeeld de verloren gewaande brieven van Willem Brakman en de correspondentie tussen Vestdijk en de schrijfster Henriëtte van Eyk, met wie hij een intense liefdesrelatie had. Uit de tienduizenden bladzijden archiefmateriaal die de biograaf heeft doorgenomen, kwam weliswaar het beeld van een zeer individualistisch man naar voren, maar Vestdijk deelde destijds wel degelijk de heersende geestelijke houding ten opzichte van het maken van kunst. Hij omarmde het nihilisme – of onttovering – wat niet duidt op een isolement. Hij ontdekte en stimuleerde bovendien het talent van beroemde schrijvers als Gerard Reve en W.F. Hermans.