Stellingen

Het halsstarrig beschermen van bestaande dier- en plantpopulaties in Nederland tegen het verdwijnen uit de natuur en tegen de natuurlijke introductie van nieuwe (competitieve) soorten is vaak weinig zinvol en wenselijk.

Frank Roozen, Wageningen Universiteit

Het in Nederland periodiek waarnemen van exotische diersoorten, zoals de landpuntslang en recentelijk de poema, is een duidelijk voorbeeld van fauna morgana.

A.T. Portman, Rijksuniversiteit Groningen

Modelvliegers zijn net kinderen. Als de één een nieuw speeltje heeft, moet de rest het ook hebben. Het grootste verschil tussen modelvliegers en kinderen is de prijs van hun speeltjes.

Tanja Tolboom, Universiteit Leiden