Ruimtelijk inzicht M/V

Een van de weinige onomstreden mentale verschillen tussen mannen en vrouwen is dat mannen gemiddeld een beter ruimtelijk inzicht hebben. Met name kunnen mannen beter objecten in gedachten roteren. Algemeen wordt aangenomen dat het hier om een genetisch bepaald verschil gaat. Maar uit een onderzoek onder ruim 500 jonge basisschoolkinderen (groep 4/5) uit Chicago blijkt nu dat dit verschil bij hen sterk afhankelijk is van de sociaaleconomische achtergrond.

Jongens uit de hogere sociale klassen (bepaald door het ouderlijk inkomen) waren duidelijk beter in het in gedachten draaien van objecten dan de meisjes uit dezelfde sociale klasse. Maar in de onderste sociale klasse bestond dat geslachtsverschil helemaal niet. In taalvaardigheid werden per sociale klasse geen verschillen tussen jongens en meisjes gevonden.

De onderzoekers schrijven in het tijdschrift Psychological Science (november) dat deze uitkomsten twijfel zaaien over een uitsluitend genetische oorzaak van het verschil in ruimtelijk inzicht.

Een mogelijke verklaring voor het gelijke ruimtelijk inzicht bij jongens en meisjes in de lagere sociaal-economische klassen is dat die jongetjes hun genetische potentie niet ontwikkelen omdat ze niet genoeg activiteiten doen die ruimtelijk inzicht stimuleren.

Over die activiteiten is weinig bekend maar de onderzoekers noemen spelen met lego, puzzelen, videospelletjes en zwerven door de wijk.