Leidse juristen boos op Rutte en de pers

Woedend waren ze, de leden van de Leidse studentenvereniging Minerva die gisteravond in hun broeierige pand in debat gingen met staatssecretaris Rutte van Onderwijs. Weer werd `hun' rechtenstudie door het slijk gehaald in Kennis in Kaart, een gisteren gepubliceerd onderzoek van het ministerie van OCW. En dankzij ,,luie journalisten'', in de woorden van rector magnificus Breimer, denkt heel Nederland dat Leiden de slechtste rechtenfaculteit heeft.

,,Een gevangenisstraf van zeven jaar, zonder kans op vervroegde invrijheidsstelling.'' Zo noemt Carel Stolker, sinds begin dit jaar decaan van de Leidse rechtenfaculteit, het vernietigende oordeel van een visitatiecommissie over zijn faculteit. Toen gisteren duidelijk werd dat het negatieve oordeel in de publiciteit zou komen, stuurde Stolker een e-mail naar alle medewerkers en studenten. Stolker: ,,Damage control is dat, zulke publiciteit werkt enorm demotiverend. Ik moet uitleggen dat dit niet meer klopt.''

Probleem is dat visitatierapporten over de kwaliteit van een studie, gebaseerd op onderzoek door een commissie van deskundigen, altijd met een paar jaar vertraging verschijnen. Het rapport over alle rechtenfaculteiten verscheen in 2004, maar betrof de periode 1996-2001. De commissie bezocht de Leidse faculteit in 2001. Stolker: ,,We stonden er toen zeer slecht voor. We hadden net een bestuurlijke crisis achter de rug, het onderwijsprogramma en de kwaliteitszorg waren niet in orde. Heel begrijpelijk dat de visitatiecommissie zo kritisch was.''

Sindsdien is er echter veel veranderd, volgens Stolker. Nieuwe huisvesting, nieuw onderwijsprogramma, sinds dit studiejaar een numerus fixus om de massaliteit het hoofd te bieden, extra geld, extra docenten. ,,De verbetering is zichtbaar in betere studentenoordelen, maar die visitatie uit 2001 blijft ons achtervolgen tot de volgende visitatieronde.'' Die staat gepland voor volgend jaar, met publicatie in 2008. Stolker: ,,Onze reputatie speelt ons parten, het is leuk om te sneren naar rechten in Leiden. We zeggen al jaren niet meer dat we de beste rechtenfaculteit zijn, zo bescheiden zijn we inmiddels wel. Maar de slechtste zijn we ook niet meer.''