Kortademigheid blijkt voorspeller van hartklachten

Niet alleen pijn op de borst, maar ook kortademigheid geeft aan dat patiënten het risico lopen om snel te overlijden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat vandaag verschijnt in het medische tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Mensen die tijdens een inspanningstest kortademig werden, hadden bijna veertig procent meer kans om binnen tweeënhalf jaar te overlijden dan mensen met dezelfde achtergrond, maar zonder klachten. Vaak stierven ze dan door hartproblemen.

Hoe het komt dat kortademige mensen een hogere sterftekans hebben, is niet helemaal duidelijk. Deels wijst de kortademigheid op bekende hartklachten zoals vernauwde kransslagaders of een verzwakte hartspier, maar ook andere factoren dragen waarschijnlijk bij. De Amerikaanse onderzoekers denken dat mensen zonder pijn op de borst vaak niet adequaat behandeld worden door hun dokter. Vetzucht en longproblemen, die ook kortademigheid veroorzaken, speelden in deze studie waarschijnlijk geen rol van betekenis.

De Amerikaanse onderzoekers deden hun studie onder 17.991 patiënten die bij de cardioloog kwamen voor zogenaamde `myocard perfusie scintigrafie'. Deze test meet de doorbloeding en de pompfunctie van het hart tijdens inspanning en wordt veel gebruikt als een cardioloog inspanningsklachten wil onderzoeken. Het aantal patiënten dat bij zo'n test wel kortademig wordt, maar geen pijn op de borst krijgt, was beperkt, maar uiteindelijk wel als aparte categorie herkenbaar.

De resultaten geven aan dat ook andere klachten dan pijn op de borst een aanwijzing kunnen zijn voor hartklachten als mensen bij de cardioloog komen, schrijft een Australische arts als commentaar bij de studie.

B.L.F. van Eck, hoogleraar nucleaire geneeskunde aan het AMC: ,,Het nieuws is dat zo'n aspecifieke klacht als kortademigheid vaker met het hart te maken heeft dan wij denken.'' Dat kortademigheid op hartproblemen kán wijzen, was al bekend.