Kamer: meer steun voor kleine bedrijven

De Tweede Kamer wil dat de bewindslieden van Economische Zaken, minister Brinkhorst (D66) en staatssecretaris Van Gennip (CDA), zich harder inzetten voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf.

Bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken lieten woordvoerders van de regeringspartijen en de oppositie hun ongenoegen blijken over de administratieve lasten, regelgeving en herzieningen van de zorg- en socialezekerheidsstelsels waarmee ondernemers te maken hebben. ,,Het kabinet wil de vennootschapsbelasting verlagen, maar dat is niet het grootste probleem waarmee ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te maken hebben. Hun probleem is de big bang van stelselherzieningen en regelgeving'', zei Kamerlid Smeets (PvdA). Ze verweet Brinkhorst niet op de rem te hebben gestaan bij de invoering van hervormingen door het kabinet.

Kamerlid Aptroot (VVD) riep op tot de samenvoeging van verschillende inspectiediensten waarmee ondernemingen te maken hebben tot één instantie. Hij kreeg hiervoor steun van Kamerlid Ten Hoopen (CDA), die de VVD'er erop wees dat fractievoorzitter Verhagen van het CDA dit al bepleit heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na prinsjesdag. Aptroot riep de bewindslieden verder op het aantal vergunningen dat ondernemers moeten aanvragen te halveren en te komen met een plan van aanpak voor de terugdringing van uitvoeringskosten van bestaande regels.

Smeets wil dat het midden- en kleinbedrijf aangemoedigd wordt om zich actief op de groeimarkt in China te richten. Ze stelde voor dat Economische Zaken een stimuleringsfonds van 5 miljoen euro opzet om het MKB te helpen zich op de Chinese markt te oriënteren.

Ten Hoopen hield een pleidooi voor de instelling van een innovatiefonds voor het MKB. Dit fonds zou door marktpartijen – fondsen van durfkapitalisten en institutionele beleggers – gefinancierd moeten worden als kredietfaciliteit om nieuwe bedrijvigheid te stimuleren.