Kamer houdt vragen over toekomst NPS

Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur, D66) moet nogmaals in een brief aan de Tweede Kamer uitleggen hoe de overgangsregeling voor de omroepstichting NPS gaat uitpakken.

Gisteren ontstond daarover opnieuw verwarring in een debat met de Tweede Kamer. Tweede-Kamerlid Joop Atsma (CDA) dacht dat NPS-geld voor nieuws- en opiniërende programma's na 2008 terecht zou komen bij de omroepverenigingen. Staatssecretaris Van der Laan wil dat geld grotendeels aan de raad van bestuur geven van de Publieke Omroep. Die kan daarvoor programma's laten maken zoals die van de NPS. Van der Laan noemde dit een ,,verschil in interpretatie'' tussen haar en Atsma.

De oppositiepartijen en coalitiepartij VVD willen nu dat Van der Laan de financiële onderbouwing van haar plan in een brief aan de Kamer uitlegt. Van der Laan moet daarvoor op informatie uit Hilversum wachten, zei zij.

Tijdens het debat bleek ook dat het lot van enkele cultuurprogramma's van de NPS nog steeds onzeker is. Van het geschiedenisprogramma Andere Tijden bijvoorbeeld, dat de NPS samen met de VPRO maakt, is het voortbestaan na 2008 onzeker. Samenwerking wordt in het nieuwe bestel ontmoedigd. Van der Laan zei gisteren dat zij ,,nog niet goed had doordacht'' wat de consequenties van haar plan voor de culturele samenwerkingsprogramma's waren. Tweede-Kamerlid Fadime Örgü (VVD) nam dat de staatssecretaris niet kwalijk. ,,Zij hoeft helemaal geen garanties te geven voor het voortbestaan van programma's'', zei zij na het debat.

Van der Laan heeft haast met haar plannen voor de hervorming van de publieke omroep. Zij wil die in 2008 laten ingaan. Daarvoor moet haar wetsvoorstel, dat nu in de maak is, eind volgend jaar zijn goedgekeurd door Eerste en Tweede Kamer.

Het kabinet wil de taken in Hilversum in 2008 anders verdelen. De NOS blijft verantwoordelijk voor nieuws en sportprogramma's, maar de omroepen moeten zich primair toeleggen op opiniërende programma's die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. Zij kunnen ook in aanmerking komen om culturele en informatieve programma's te maken. Maar daarvoor moeten zij concurreren. De NPS past niet meer in de nieuwe structuur, en moet daarom als stichting worden opgeheven. De omroepen hebben in het nieuwe model niets meer te zeggen over de programmering op de netten en zenders. Daarover beslist straks de raad van bestuur.